Logo LBP - projekt: Maria Król
 
Biblioteka na Facebooku

Biblioteka na NK

Biblioteka na Twitterze
 
Lodołamacze 2012
Lodołamacze 2012
 
« wsteczLegnicka Biblioteka PublicznaCentrum Dokumentacji Romskiej
ul. Piastowska 22, tel. 76 722 60 22
czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 10:00-19:00; sobota: 9:00-15:00; środa, niedziela i święta - nieczynny     e-mail:

Centrum Dokumentacji Romskiej funkcjonuje w ramach Działu Informacyjno-Bibliograficznego
i Regionalnego
Legnickiej Biblioteki Publicznej.


Celem powstałego w kwietniu 2007 roku Centrum Dokumentacji Romskiej jest gromadzenie wszelkich materiałów i dokumentów - książek, broszur, czasopism poruszających problematykę historii, tradycji, życia współczesnego Romów oraz, pamiątek, zdjęć i dokumentów związanych głównie z życiem Romów legnickich,a także organizacja działań o charakterze kulturalno-oświatowym, popularyzujących kulturę i tradycje romskie (spotkania, konkursy, wystawy).

 • Dysponujemy
  • bogatą biblioteczką romologiczną, złożoną z książek, broszur, czasopism oraz dokumentów elektronicznych;
  • stanowiskiem komputerowym z dostępem do Internetu;
  • kartoteką artykułów i zbiorem wycinków artykułów poświęconych legnickim Cyganom;
  • bazą teleadresową stron WWW o tematyce romskiej;
  • bibliografią książek i artykułów poświęconych sprawom romskim, sporządzoną na podstawie baz Biblioteki Narodowej i własnych zbiorów.


 • MATERIAŁY DOSTĘPNE W CENTRUM DOKUMENTACJI ROMSKIEJ:

  Materiały zwarte i ich fragmenty

  1. Aktywizacja zawodowa Romów / red. Marcin Zawidzki, zespół aut. Piotr Kopyciński i in. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, 2007. - 81 s.

  2. Adamska Barbara : Jan Czingan ze Słupska koło Gliwic - kilka słów w sprawie Cyganów na późnośredniowiecznym Śląsku.
   W : Situation of the Roma Minority in the Czech Republic, Hungary Poland and Slovakia. Vol. 2/ pod red. J. Balvina, M. E. Kowalczyk,
   Ł. Kwadransa. - Wrocław, 2001. - s. 29-36

  3. Amare Roma: nasi Romowie : podręcznik / red. Jacek Kunikowski. - Kowary: Miejski Ośrodek Kultury, 2010. - 99 s. : il.

  4. Axelsson Majgull : Ja nie jestem Miriam / przeł. Halina Thylwe. - Warszawa : W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2015. - 476 s.

  5. Andrys Wiesław, Wiśniewska Julita : Dziecko romskie w przyjaznej szkole. - Świecie : [s.n.], 2010. - 64 s. : il.

  6. Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców: studia / pod red. Jarosława Syrnyka. - Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2009. - 340 s. - (Monografie; t. 52)

  7. Appadurai Arjun: Strach przed mniejszościami: esej o geografii gniewu. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - (Pogranicza)

  8. Avin Agneska : Projekty kulturalne zapewniające zatrudnienie Romom w Rumunii. Siła marzeń może zmienić wszystko // Studia Romologica. - 2013, nr 6, s. 155-173

  9. Babicki Mateusz Alan: Polityka władz PRL wobec społeczności romskiej ; Ewidencjonowanie ludności romskiej w PRL w 1955 roku. - Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2008. - 44 s. - (Romowie wczoraj i dzisiaj)

  10. Babicki Mateusz : VIII Światowy Kongres Romów // Romano Atmo. - 2013, nr 2, s. 6-7

  11. Babibki Mateusz : Europejski Sojusz Miast i Regionów na rzecz Integracji Romów // Romano Atmo. - 2013, nr 2, s. 22-23

  12. Babicki Mateusz : 21 marca Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową // Romano Atmo. - 2013, nr 2, s. 26

  13. Babicki Mateusz : Polityka państw Grupy Wyszehradzkiej wobec mniejszości narodowych, etnicznych i językowych. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Politologii, 2015. - 284 s.

  14. Babicki Mateusz : Rola romskiej prasy, radia i telewizji w zachowaniu kultury, tożsamości i języka romskiego w krajach Europy Środkowej po roku 1989 // Romano Atmo. - 2014, nr 1, s. 26-29

  15. Balkowski Janusz : Działania Stowarzyszenia Romów we Wrocławiu „Romani Bacht” w ramach Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce. W : Situation in the Roma Minority in the Czech Hungary, Poland and Slovakia. Vol. 2 / pod red.
   J. Balvina, M. E. Kowalczyk, Ł. Kwadransa. - Wrocław, 2011. - s. 401-411

  16. Balkowski Janusz : Sytuacja społeczności romskiej na Węgrzech w świetle prasy polskiej w roku 2009. W : Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia / pod red. J. Balvina, , Ł. Kwadransa. - Wrocław, 2010. - s. 117-123

  17. Baranowski Bohdan : Ludzie gościńca w XVII-XVIII w. - Łódź : Wydawnictwo Łodzkie, 1986 . - 254 s.

  18. Baranowski Julian : Zigeunerlager in Litzmannstadt 1941-1942 : obóz cygański w Łodzi 1941-1942. - Łódź : Bilbo, 2003 . - 96 s.

  19. Bartosz Adam: Amen Roma / Jame Roma / My Romowie. - Tarnów: Muzeum Okręgowe, 2008. - 44 s.: il.

  20. Bartosz Adam: Cyganie - Roma - Gypsies: przewodnik po wystawie = guidebook = ekspoziciaqero sikavno / Muzeum Etnograficzne. - Tarnów: Muzeum Okręgowe, 1998. - 61 s.: il.

  21. Bartosz Adam : Cyganie historia i kultura - przewodnik po wystawie. - Tarnów : Kulturalne Stowarzyszenie Romów w Tarnowie, 1993. - 19 s.

  22. Bartosz Adam: Katalog zbiorów cyganologicznych Muzeum Okręgowego w Tarnowie = Catalogue of the Roman Collections at the District Museum in Tarnow. - Tarnów: Muzeum Okręgowe, 2007. - 103 s.: il.

  23. Bartosz Adam: Małopolski szlak martyrologii Romów. - Tarnów : Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 2010. - 45 s. : il.

  24. Bartosz Adam: Nie bój się Cygana = Na dora Romestar. - Sejny: Pogranicze, 2004. - 293 s. - (Sąsiedzi)

  25. Bartosz Adam: Poznajemy historię Romów. - Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2008. - 22 s. - (Romowie wczoraj i dzisiaj)

  26. Bartosz Adam: Propozycja zapisu języka romani - „Pisownia sulejowska”. - Tarnów, 2012. - 25 s.

  27. Bartosz Adam : Romowie w Polsce : kalendarium 1401-2012. - Tarnów : Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 2012. - 58 s. : il.

  28. Bartosz Adam: Tabor pamięci Romów = Roma caravan memorial. - Tarnów : Gmina Miasta Tarnowa; Muzeum Okręgowe, 2003. - 72 s.

  29. Bartosz Adam: Małopolski szlak martyrologii Romów. - Tarnów : Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 2014. - 32 s. : il.

  30. Baśnie cygańskie = Romane Paramisia / napisał i przygotował Jan Mirga; Polska Akcja Humanitarna. - Kraków: Wydawnictwo TEXT, 2007. - 65 s.

  31. Bauerdick Rolf : Cyganie. Spotkanie z nielubianym narodem. - Warszawa: Grupa Wydawnicza Foksal, 2015. - 322 s.

  32. Bieda a nierówności płci i podziały etniczne w społeczeństwie postkomunistycznym / pod red. Ivana Szelenyiego. - Warszawa: IfiS PAN, 2003. - 140 s.

  33. Błogosławiony Zefiryn Gimenez Malla: Cygan męczennik 1861-1936. - folder

  34. Bojar Hanna : Mniejszości społeczne w państwie i społeczeństwie III Rzeczypospolitej Polskiej. - Wrocław: FUNNA Sp. z o. o. - Wydawnictwo, 2000. - 263 s.

  35. Bokszański Zbigniew : Tożsamości zbiorowe. - Warszawa : Wydawn. Nauk. PWN, 2005. - 296 s.

  36. Brzezinowa Maria : Sytuacja językowa mniejszości narodowych we współczesnej Polsce : Romowie - Cyganie // Kwartalnik Opolski. - 1999, nr 2-3, s. 36-41

  37. Buckland Ray, Ingram Peter: Wróżby cygańskie: Cyganka prawdę ci powie. - Warszawa: Świat Książki, 2005. - 200 s.: il.

  38. Budyta-Budzyńska Małgorzata: Socjologia narodu i konfliktów etnicznych. - Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. - 316 s.

  39. Budyta-Budzyńska Małgorzata: Mniejszości narodowe - bogactwo czy problem?: instytucjonalizacja mniejszości narodowych w Polsce w latach 1989-2002. - Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2003. - 345 s.

  40. Bůh mluvi ke svym detem : biblicke vypraveni = O del vekerel ke peskere chave : vakeribena pal e Biblia. - Praha : Ceska Biblicka Spolecnost pro Matici Romskou, 1992. - 183 s.

  41. Bukowski Krzysztof: Sterylizacja ludności romskiej 1943-1945. - Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2012.- 34 s.

  42. Bukowski Krzysztof: Wybrane zbrodnie nazistowskie popełnione przez okupanta hitlerowskiego na Romach w Polsce w okresie II wojny światowej w dokumentach Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie. - Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2012.- 74 s.

  43. Burgoński Piotr : Działania Unii Europejskiej na rzecz Romów - w kierunku integralnego podejścia ?. W : Polityka etniczna : teorie koncepcje wyzwania / red. Henryk Chałupczak, Radosław Zenderowski, Ewa Pogorzała, Tomasz Browarek - Lublin, 2015. - s. 301-319

  44. Bylica Jacek : Psychospołeczna sytuacja Romów w świetle teorii napięcia Roberta Agnew. W : Edukacja międzykulturowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku / praca zbiorowa pod red. Artura Paszko. - Kraków, 2004. - s. 121-128

  45. Bułaj Monika : Boży ludzie : podróż po kres Europy. - Olszanica: Wydawnictwo Bosz, 2001. - 307 s.: il.

  46. Centrum Kultury Romów w Polsce: [materiały z lat 1997-1999 dotyczące dyskryminacji Romów w Małopolsce]. - Tarnów: Centrum Kultury Rromów w Polsce, [1999]. - 103 k. + mapa [zszywka kseropkopii]

  47. Chałupczak Henryk, Browarek Tomasz : Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995. - Lublin : Wydawnictwo UMCS, 1998. - 323 s.

  48. Co znaczy mieszkać / red. Grażyna Woroniecka . - Warszawa : Wydawnictwo TRIO, 2007. - 271 s.

  49. Courthiade Marcel : „Alfabet odpowiedni dla języka cygańskiego oparty na naukowych podstawach” - o pisowni języka Romani. - Tarnów : Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 2012. - 66 s.

  50. Cwietkow Giergij Nikołajewicz : Piesn dlinoju w żizń . - Moskwa : Nauczno- Indatielskij Cientr „Apostrof”, 2001. - 143 s.

  51. Cyganie/Romowie w Polsce : dawne i współczesne konteksty 1964 roku : księga dedykowana Panu Edwardowi Dębickiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin oraz sześćdziesiątą rocznicę pracy twórczej i artystycznej / pod red. nauk. Beaty A. Orłowskiej i Piotra J. Krzyżanowskiego. - Gorzów Wielkopolski : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 2015. - 307 s.

  52. Cyganie - Romowie: zapomniane obrazy / fot. Janusz Helfer. - Warszawa: Wydaw. DiG; Stowarzyszenie Romów w Polsce, 2005.
   - 174 s.

  53. Cyganie : sbornik statiej / red. N. W. Biessonow. - Moskwa : Rosijskaja Akademija Nauk, 1999. - 155 s.

  54. Cyganie legniccy: przegląd prasy 2003 i 2004 rok: stan na dzień 6 października 2004 r. / Urząd Miasta Legnicy. - Legnica: Urząd Miasta, 2004. - 72 k. [zszywka kserokopii] (zawiera też: Kondusza Wojciech: Cyganie legniccy // Szkice Legnickie. - T. 25)

  55. Cyganie (Roma) w Głogowie // Encyklopedia Ziemi Głogowskiej. - 1995, z. 29. s. 3-4

  56. Cyganie w kinematografii. - Gorzów Wielkopolski, 1993. - 8 s.

  57. Cyganie w Polsce: (zestawienie bibliograficzne) / oprac. Mirosława Wąsowicz. - Opole: WBP, 1994. - 10 s. - (Mniejszości narodowe w Polsce)

  58. Cyrano Stanisław [Andrzej]: Me som gadzio. Moje spotkania z Cyganami. - Legnica: Legnicka Biblioteka Publiczna; Wrocław: Atut, 2009. - 215 s.: il. (w tym kolor.) [wspomnienia]

  59. Czacki Tadeusz : Rozprawki Tadeusza Czackiego / ze wstępem Tedeusza Mirgi. - Oświęcim : Stowarzyszenie Romów w Polsce, 1992. - 61 s.

  60. Czerwiński Tomasz : Polska wielu kultur i religii. - Warszawa, 2013. - s. 230-275 : Obywatele świata bez granic.

  61. Czureja Miklosz Deki: Cygański śpiewnik z nutami akordami na głos, fortepian i gitarę. - Poznań: Fundacja „Bahtałe Roma - Szczęśliwi Cyganie”, 2007. - 46 s.

  62. Czureja Miklosz Deki: Rozmówki polsko - romskie w dialekcie Cyganów Górskich - Bergitka Roma. - Poznań: Fundacja „Bahtałe Roma - Szczęśliwi Cyganie”, 2008. - 72 s.

  63. Czureja Miklosz Deki: Potępienie Miklosza czyli Tajemnice Króla Czardasza : autobiografia skrzypka romskiego : tekst wspomnień według osobistej i bezpośredniej relacji autora opracował Zdzisław Grabowski. - Poznań : Fundacja „Bahtałe Roma - Szczęśliwi Cyganie”, cop. 2009. - 280 s. : il.

  64. Czwordon Paulina : Empatia i obserwacja : o poezji Jerzego Ficowskiego. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2010. - 220 s.

  65. Czy my się znamy?: sposoby przeciwdziałania dyskryminacji w szkole: zeszyt ćwiczeń. - Nowy Sącz: Małopolskie Towarzystwo Oświatowe, 2005. - 12 s.

  66. Czykwin Elżbieta, Misiejuk Dorota : Dwujęzyczność i dwukulturowość w perspektywie psychopedagogicznej. - Białystok, 2002. - 192 s.

  67. Daniłowicz Ignacy : O Cyganach wiadomość historyczna. - Oświęcim : Galicyjska Ksiegarnia Antykwaryczna, 1993 . - 66 s.

  68. De kalder os sigojnere (katalog wystawy), Kobenhavn. - Tarnów : Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 1991. - 16 s.

  69. Delimata Bogumiła : Bugumiła Delimata [oprac. merytoryczne Andrzej Grzymała-Kazłowski . - Tarnów : Muzeum Okręgowe, cop. 2009. - 43 s. : il.

  70. Dębicki Edward : Dom to klatka / rozm. Magdalena Semczyszyn // Biuletyn IPN pamięć.pl. - 2014., nr 3 (24), s. 41-42

  71. Dębicki Edward: Ptak umarłych. - Warszawa: Bellona, 2004. - 227 s.: il. [wspomnienia]

  72. Dębicki Edward: Teł nango boliben = Pod gołym niebem : [wiersze cygańskie] / przeł. Jerzy Ficowski. - Szczecin : Albatros, 1993. - 47 s.

  73. Dębicki Edward: Wczorajszy ogień: ptak umarłych 2 .- Gorzów Wlkp. : Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy, 2012 .- 199 s.

  74. Dębski Jerzy, Talewicz - Kwiatkowska Joanna: Prześladowania i masowa zagłada Romów podczas II wojny światowej w świetle relacji i wspomnień / Stowarzyszenie Romów w Polsce; Romski Instytut Historyczny. - Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2007. - 270 s.

  75. Diagnoza wykluczenia społecznego na Dolnym Śląsku: osoby należące do romskiej mniejszości etnicznej. W: Ocena skuteczności działań w zakresie aktywizacji zawodowej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym na Dolnym Śląsku / pod red. A. Morysińskiej. - Wrocław, 2012, 2012.- 451 s.

  76. Diemieter R. S. : Cygansko-russkij i russko-cygnskij słowar : (kelderarskij dialekt) : 5300 słów. - Moskwa: Russkij Jazyk, 1990. - 336 s.

  77. Długosz Paulina : Wolontariusz w konflikcie. Doświadczenie pracy wolontariackiej w skonfliktowanym środowisku kosowskich Romów i Albańczyków. W: (Złudne) obietnice wielokulturowości / red. Jadwiga Króliokowska. - Warszawa, 2012. - s. 382-415 / Cz 316

  78. Dobrowolska Barbara: Sytuacja dziecka romskiego w szkole w latach 80. XX wieku i współcześnie.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011.- 244 s.

  79. Dróżdż- Balkowska Monika : Realizacja rządowego Programu na rzecz społecznośći romskiej w Polsce przez Fundację Integracji Społecznej „Prom”. W : Situation of Roma Minority in Czech, Hungary , Poland and Slovakia / pod red. J. Balvina, Ł. Kwadransa. - Wrocław, 2010. - s. 517 - 527

  80. Drużyńska Jolanta : Ostatni tabor : jak władza ludowa zakazała Cyganom wędrowania. - Poznań : Dom Wydawniczy REBIS, 2015. - 235 s.

  81. Dutheil Florence, Fellner Henri: Rasizm i nietolerancja NIE !. - Warszawa: Muchomor, 2005. - 35 s.

  82. Dylewski Adam: Polska wielu kultur / fot. Anna Olej - Kobus, Krzysztof Kobus. - Warszawa: Świat Książki, 2008. - 358 s.: il.

  83. Dzieci romskie w szkole / /pod red. Joanny Więckowskiej, Karola Kwiatkowskiego. - Warszawa : Emic Lab, s.c. - 105 s.

  84. Dyskryminacja Romów. W : Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej (UE) : ochrona mniejszości: raporty krajowe. - Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego, 2002. - s. 51 - 55

  85. Edukacja międzykulturowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku / praca zbiorowa pod red. Artura Paszko. - Kraków, 2004. - 202 s.

  86. Edukacja obywatelska w społeczeństwach wielokulturowych / pod red. Alicji Szerląg. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007. - 475 s.

  87. Eriksen Thomas Hylland : Etniczność i nacjonalizm : ujęcie antropologiczne. - Kraków, 2013. - 314 s.

  88. Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych. - Strasbourg, 1992. - 31 s.

  89. Europejskie doświadczenia mniejszości narodowych i etnicznych / pod red. A. Chudobskiego i L. Ozarskiej. - Warszawa : Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”, 2013. - 407 s.

  90. Ficowski Jerzy : Bibliografia za lata 1947- 2009 / oprac. Jerzy Kandziora. - Sejny : Fundacja Pogranicze, 2010 .- 120 s.

  91. Ficowski Jerzy: Cyganie na polskich drogach. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1985. - 426 s.

  92. Ficowski Jerzy: Cyganie na polskich drogach. - Warszawa : Wydawnictwo Nisza, 2013. - 549 s. : il.

  93. Ficowski Jerzy: Cyganie w Polsce: dzieje i obyczaje. - Warszawa: Wydawnictwo Interpress, 1989. - 298 s.

  94. Ficowski Jerzy : Czekanie na sen psa. - Warszawa : Czytelnik, 1970. - 184 s.

  95. Ficowski Jerzy: Demony cudzego strachu. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986. - 262 s.

  96. Ficowski Jerzy: Gałązka z Drzewa Słońca. - Wyd. 3. - Warszawa: Nasza Księgarnia, 1982. - 208 s. [baśnie]

  97. Ficowski Jerzy: Gałązka z Drzewa Słońca. - Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1989. - 189 s.

  98. Ficowski Jerzy: Gałązka z Drzewa Słońca: baśnie cygańskie. - Warszawa : Grupa Wydawnicza Foksal, 2013. - 211 s. : il.

  99. Ficowski Jerzy: Pod berłem króla pikowego : sekrety cygańskich wróżb. - Warszawa : Iskry, 1990. -148, [16] s. tabl. : il.

  100. Fraser Angus: Dzieje Cyganów. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2001. - 280 s.

  101. Gajewska Agnieszka : Krótki przyczynek do dyskusji o sytuacji zdrowotnej społeczności romskiej w Polsce. W : Romowie 2013 / red. nauk. B. Weigel, M. Różycka. - Warszawa, 2013. - s. 50-61

  102. Gajownik Sylwia, Kopeć Katarzyna: Koncepcja działań bibliotek publicznych na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych // Notes Biblioteczny. - 2008, nr 1, s. 27-30

  103. Galloway Steven: Podniebny spacer. - Warszawa: Świat Książki, 2006. - 286 s. [Powieść]

  104. Gancarz Natalia: Czasem nazywane Amaro Muzeum Romskie Muzeum w Tarnowie. W : Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia / pod red. J. Balvina, Ł. Kwadransa. - Wrocław, 2010. - s. 251 - 256

  105. Gancarz Natalia: Mietek na wojnie. - Tarnów : Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 2013. - 59 s. : il.

  106. Gancarz Natalia : O upamiętnieniu zagłady Romów w Polsce - podsumowanie dotychczasowych poszukiwań. W : Romowie 2013 / red. nauk. B. Weigel, M. Różycka. - Warszawa, 2013. - S. 61-70

  107. Gancarz Natalia: Romano abecadło.- Tarnow: Muzeum Okręgowe, 2011.- 31 s.

  108. Gauss Karl - Markus: Psożercy ze Svini. - Wołowiec: Wydaw. Czarne, 2005. - 123 s. [reportaż]

  109. Geremek Bronisław : O średniowieczu. - Warszawa : Instytut Historii PAN, 2012. - 814 s. [8] s. : tabl. : il.

  110. Gerlich Grzegorz Marian : Raport : Romowie o edukacji swoich dzieci ( na przykładzie Cyganów karpackich) . - Oświęcim : Stowarzyszeni Romów W Polsce, 1997. - 50 s.

  111. Gerlich Marian Grzegorz, Kwiatkowski Roman : Romowie : rozprawa o poczuciu wykluczenia. - Oświęcim : Stowarzyszenie Romów w Polsce, 2009. - 22 s. : il.

  112. Gerlich Marian Grzegorz, Kwiatkowski Roman : Romowie : rozprawa o poczuciu wykluczenia. - Oświęcim : Stowarzyszenie Romów w Polsce, 2009. - 22 s. : il.

  113. Gierała : Cygańskie srebro : baśnie polskich Cyganów nizinnych. - Warszawa : Wydawnictwo JEDNOŚĆ, 2013. - 191 s. : il. kolor ; 1 dysk (CD-ROM)

  114. Gierliński Karol - Parno: Zawody, profesje romskie. - Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2008. - 36 s. - (Romowie wczoraj i dzisiaj)

  115. Gierliński Karol Parno: Meteory = Siłałe Cerhenia. - Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2007. - 99 s. [wiersze]

  116. Gierliński Karol Parno: Miri szkoła: Romano elementaro: podręcznik pomocniczy dla dzieci z grupy Romów Górskich - Bergitka Roma. - Kostrzyn nad Odrą: Urząd Miasta, 2008. - 99 s.

  117. Gierliński Karol Parno: Miri szkoła: Romano elementaro. - Gorzów Wlkp.: Szkoła Podstawowa nr 1, 2007. - 79 s.

  118. Gierliński Karol Parno: Xaratuno Thum = Odległy dym. - Bydgoszcz: Wydawnictwo NICE, 2001. - 35 s.: il. [wiersze]

  119. Gila - Kochanowski Vania de: Mówmy po romsku: historia, kultura i język narodowy. - Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2005. - 252 s.

  120. Gila řomane: zbiorek pieśni romskich: [na głos z tekstem oraz funkcjami harmonicznymi / [red. Stanisław Stankiewicz]. - Białystok: „Řom po Drom” , [1994]. - [2], 58 s.

  121. Głowacka - Grajper Małgorzata: Dobry gość: stosunek nauczycieli szkół podstawowych do dzieci romskich i wietnamskich. - Warszawa: ProLog, 2006. - 202 s.

  122. Głowacka - Grajper Małgorzata: Mniejszościowe grupy etniczne w systemie szkolnictwa w Polsce : przekaz kulturowy a więź etniczna. - Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2009. - 312 s.

  123. Godlewska Ewa : Ochrona praw grup narodowościowych we Republice Austrii. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. - 228 s.

  124. Godlewska-Goska Marta, Kopańska Justyna : Życie w dwóch światach: tożsamość współczesnych Romów. - Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2011. - 456 s.

  125. Granice solidarności : Romowie w Polsce po roku 1989. - Warszawa : Country Report Series, No. 11, 2002 . - 228 s.

  126. Grzegorek Jerzy Norbert: Romowie - kulturowe postrzeganie innych etnicznych; Mniejszość Romska na Pomorzu Zachodnim: problem identyfikacji w społeczeństwie większościowym. - Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2007. - 40 s. - (Romowie wczoraj i dziś)

  127. Grzybowski Przemysław P. : Edukacja europejska - od wielokulturowości ku międzykulturowości. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009 . - 475 s.

  128. Grzymała-Kazłowski Andrzej : Cyganie Romowie : znikający świat. - [Radom] : Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt”, [2015]. - [91 s.]

  129. Hackl Erich : Pożegnianie z Sydonią / przeł. Maria Łobzowska ; posł. i przypisy Wacław Długoborski. - Oświęcim : Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2000. - 127 s. : il.

  130. Hil Erick : Avdives o Rukun śirdel i skola ! / [Eric Hill ; trans. by O. Galiuś et al]. - Romani Baxt-C.E.E., cop. 1994. - 21 s.

  131. Historia Polskari: perunoskro rukh ; [Polska Roma]. - Wrocław: Wydawnictwo ThESAURUS, 2006. - [24] s.

  132. Horoskop cygański / red. [Stanisław Stankiewicz]. - Białystok : PROM PO DROM, 1992. - 27 s. ; il.

  133. Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Romów KXETANES - RAZEM. - Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008. - 1 DVD

  134. Informator dla Rodziców i Opiekunów Dzieci (Nie)pełnosprawnych. - Wrocław : Fundacja Potrafię Pomóc, 2012, - 64 s.

  135. Inni - ale tacy sami / pod red. Krystyny Wiercińskiej. - Legnica : Towarzystwo Przyjaciół w Legnicy, 2011. - 312 s.

  136. Inni to także my: mniejszości narodowe w Polsce: Białorusini, Cyganie, Litwini, Niemcy, Ukraińcy, Żydzi: program edukacji wielokulturowej w szkole podstawowej / pod red. Barbary Weigl, Beaty Maliszkiewicz. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1998. - 263 s., [8] k. tabl.

  137. Jagiełło Michał : Partnerstwo dla przyszłości : szkice o polityce wschodniej i mniejszościach narodowych. - Warszawa : PWN, 1995. - 488 s.

  138. Jakimik Elżbieta Alina: Romowie. - Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2009. - 50 s. - (Romowie Wczoraj i Dziś)

  139. Jakimik Elżbieta Alina: Romowie: koczownictwo, osiadły tryb życia - wybór, konieczność czy przymus?. - Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2008. - 25 s. - (Romowie wczoraj i dzisiaj)

  140. Jakimik Elżbieta Alina, Gierliński Karol - Parno: Kobiety w środowisku romskim. - Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2008. - 25 s. - (Romowie wczoraj i dzisiaj)

  141. Jakimik Elżbieta Alina, Gierliński Karol - Parno: Sinti w Polsce .- Szczecinek : Związek Romów Polskich, 2011.- 34 s.

  142. Janowik-Janik Monika : Wokół problemu definiowania muzyki cygańskiej // Studia Romologica. - 2013 , nr 6, s. 13-27

  143. Janusz Grzegorz: Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. - 764 s. : il.

  144. Jastrzębski Przemysław: Jeszcze słyszę turkot kół...! : Romowie w województwie zachodniopomorskim. Bilans dziesięciolecia (1999-2009). - Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2010. - 134 s.

  145. Jaśko Beata, Mirga Elżbieta : Efekty realizacji edukacyjnej części Pilotażowego programu rządowego na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim na lata 2001-2003. Komunikat z badań. W : Edukacja międzykulturowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku / praca zbiorowa pod red. Artura Paszko. - Kraków, 2004. - s. 137-147

  146. Jaśkowiak Izabela, Lechowski Paweł: Rozmówki romskie : romane wakeribene. - Kraków : Romskie Stowarzyszenie Oświatowe Harangos, 2008. - 71 s.

  147. Jazowiecki Kamil : System wartości wśród dzieci i młodzieży z rodzin romskich (na przykładzie legnickiej mniejszości romskiej) : praca dyplomowa oprac. pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Bobowskiego. - Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska, 2006. - 71 s.

  148. Jędrzejak Dawid : Sterylizacja kobiet romskich na Słowacji // Romano Atmo. - 2014, nr 4, s. 28-29

  149. Kamiński Tadeusz : Zagubiony w lesie . - Bytom : [S.n.], 2001. - 99 s. [Powieść]

  150. Kapralski Sławomir : Naród z popiołów : pamięć zagłady a tożsamość Romów. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2012. - 467 s.

  151. Kapralski Sławomir, Martyniak Maria, Telewicz-Kwiatkowska Joanna : Romowie w KL Auschwitz. - Oświęcim : Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2011. -164 s. : il. - ( Głosy Pamięci : publikacja Międzynarodowego Centrum Nauczania o Auschwitz i Holokauście ; 7)

  152. Karol May : Cyganie i przemytnicy : La Pendola . T. 2 . - Szczecin: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988.- 270 s.

  153. Katalog przedsiębiorstw romskich . - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, 2010. - 80 s.

  154. Klima Justyna, Paszko Artur : Polscy Romowie i ich strategie gospodarcze. Perspektywa historyczna. W : Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia / pod red. J. Balvina, Ł. Kwadransa. - Wrocław, 2010. - s. 41-60

  155. Knopik Zygmunt : ekspertyza efektywności wsparcia świadczonego na rzecz społeczności romskiej w ramach realizowanego w gminie Zawiercie projektu „Zawierciańscy Romowie wczoraj i dziś - promocja integracji społeczności romskiej w Zawierciu„ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 1.3.1 - projekty na rzecz społeczności romskiej / oprac. Zygmunt Knopik. - Zawiercie : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 2009. - 57 s. : il.

  156. Kołaczek Małgorzata : Etniczna mobilizacja Romów a Unia Europejska : Polska, Słowacja, Węgry. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014. - 283 s.

  157. Kołaczek Małgorzata : Wpływ integracji europejskiej na etniczną mobilizację Romów - przykład Węgier. W : Roma in Visegrad Countries : Histiry, Culture, Social Integration, Social Work and Education / red. J. Balvin, Ł. Kwadrans, H. Kyuchukov. - Wrocław, 2013.
   - s. 87-112

  158. Kołodziejczyk Anna : Zawierciańscy Romowie wczoraj i dziś. - Zawiercie : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 2009. - 53 s. : il.

  159. Kondusza Grażyna : Inni - ale tacy sami ! pod red. K. Wiercińskiej, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy, Legnica, 2011, s. 312 // Szkice Legnickie. - 2014. T. 35, s. 337-341

  160. Kondusza Wojciech: Cyganie legniccy // Szkice Legnickie. - 2004, T. 25, s. 273-306

  161. Kondusza Wojciech : Cyganie - wśród niewykorzystanych szans. W : Cyganie/Romowie w Polsce dawne i współczesne konteksty 1964 roku / pod red. Beaty A. Orłowskiej i Piotra Krzyżanowskiego. - Gorzów Wielkopolski, 2015. - s. 227-249

  162. Kondusza Wojciech : Cyganie żyją wśród nas. W : Kto siedzi na miedzi(-y)? / pod red. Jerzego Starzyńskiego. - Legnica : Legnickie Centrum Kultury, 2013. - 290 s. : fot.

  163. Kondusza Wojciech: Legniccy Romowie: [katalog]. - Legnica: Legnicka Biblioteka Publiczna; Stowarzyszenie Romów w Legnicy, 2006. - 7 s.

  164. Kondusza Wojciech: Legniccy Romowie Cyganie. - Legnica: Edytor, 2006. - 96 s.: il.

  165. Konferencja: status prawny mniejszości narodowych w Polsce w świetle Konwencji Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych. - Warszawa : Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, 2000. - 36 s.

  166. Kopycińska Anna: Akademia przedszkolaka, czyli łamigłówki romskiej główki. - Szczecinek, 2013. - 50 s. : il.

  167. Kopycińska Anna: Ilustrowana encyklopedia małego Roma = Encyklopedia chavorenge. - Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2009. -116 s.: il. kolor.

  168. Korusiewicz Wanda : Ekspertyza efektywności wsparcia programów pomocowych Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz zawierciańskiej społeczności romskiej . - Zawiercie : Ośrodek Pomocy Społecznej, 2012. - 109 s. : il.

  169. Kostrzewa Andrzej : Motyw cygański w pierwszej polskiej powieści sentymentalnej Marii Wirtemberskiej Malwina czyli domyślność serca. W : Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia / pod red. J. Balvina, Ł. Kwadransa. - Wrocław,
   2010. - s. 221-228

  170. Kostrzewa Andrzej : Motyw cygański w powieści ludowej Józefa Ignacego Kraszewskiego Chata za wsią. W : Situation of the Roma Minority in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. Vol. 2. / pod red. J. Balvina, M. E. Kowalczyk, Ł. Kwadransa. - Wrocław, 2011. - s. 73-85

  171. Kowalczyk Małgorzata Ewa : Cyganie na tle ludności Galicji na początku XIX wieku w świetle słownika geograficznego Franciszka Sierczyńskiego. W : Situation of the Roma Minority in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. Vol. 2. Minority in the Czech Republic, M. E. Kowalczyk, Ł. Kwadransa. - Wrocław, 2011. - s. 49-60

  172. Kowalczyk Małgorzata Ewa : Pierwsza polska opera oparta na motywach cygańskich. W : Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia / pod red. J. Balvina, Ł. Kwadransa. - Wrocław, 2010. - s. 237-249

  173. Kowarska Agnieszka J.: Stereotyp czy tradycja: o etosie wędrowcy i wartościowaniu przestrzeni u polskich Romów . - Szczecinek : Związek Romów Polskich, 2010. - 58 s.

  174. Kowarska Agnieszka J.: Polska Roma: tradycja i nowoczesność. - Warszawa: DiG, 2005. - 244 s.

  175. Kowarska Agnieszka J.: Szkice o tańcach Romów. - Oświęcim: Stowarzyszenie Romów w Polsce, 2003. - 50 s. - (Dialog - Pheniben ; nr 3/4)

  176. Kowarska Agnieszka : Z badań nad przywództwem u polskich Romów //. Studia Romologica. - 2013, nr 6, s. 135-155

  177. Kozak-Rybska Dorota : Wrocław miastem spotkań Romów i Gadziów. W : Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia / pod red. J. Balvina, Ł. Kwadransa. - Wrocław, 2010. - S. 71 - 78

  178. Kozioł Andrzej: Gościniec. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2011. - 137 s. : il. (opowiadania)

  179. Kozłowska Madgalena: Zupa z jeża. - Gdynia: NOVAE RES, 2012.- 179 s.

  180. Krajowe i wspólnotowe polityki publiczne wobec mniejszości romskiej: mapa aktywności społeczno-gospodarczej Romów/ pod Stanisława Mazura. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - s. 189

  181. Krzyżanowski Piotr, Pytlak Grażyna, Bończuk Leszek: Cyganie: mity i fakty. - Gorzów Wlkp.: Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs - Papuszy, 2002. - 189 s.

  182. KrzyżanowskiJacek Piotr : Zatrzymane Tabory // Biuletyn IPN pamięć.pl. - 2014, nr 3 (24), s. 37-40

  183. Krzyżowski Łukasz: Liderki romskie w obliczu tradycji grupowej. - Kraków: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 2008. - 64 s. - (Bibliotheca: Prace Naukowe ; nr 4)

  184. Kto siedzi na miedzi(-y)? / pod red. Jerzego Starzyńskiego. - Legnica : Legnickie Centrum Kultury, 2013. - 290 s. : fot

  185. Kulturowa odmienność w działaniu : kultury i narody bez państwa / pod red. Ewy Nowickiej. - Kraków : Zakład Wydawniczy „Nomos”, 2009. - 154 s. : il. - (Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego) [Materiały z XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Zielona Góra, 13-15 września 2007 r.]

  186. Kulturowe i psychologiczne aspekty postaw wobec Romów. - Lublin : POLIHYMNIA, 2009. - 112 s.

  187. Kurtiade Marcel : Śirpustik amare ćhibăqiri. - Besiers : Agencia Occitana de Comunicacion, 1992 . - 58 s.

  188. Kurzępa Elżbieta : Sytuacja administracyjnoprawna mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. - Toruń : Dom Organizatora, 2009. - 199 s.

  189. Kuźniak Angelika : Papusza. - Wołowiec, 2013. - 199 s.

  190. Kwadrans Łukasz: Edukacja Romów: studium porównawcze na przykładzie Czech, Polski i Słowacji. - Wrocław: Fundacja Integracji Społecznej „PROM”, 2008. - 312 s.

  191. Kwadrans Łukasz: Education of the Roma : in the Czech Republic, Poland and Slovakia- gap confrontation between expectations and reality - comparative research. - Wrocław : Fundacja Integracji Społecznej „PROM”, 2011. - s. 331

  192. Kwadrans Łukasz: Edukacja Romów - propozycje pozytywnych zmian. W : Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia / pod red. J. Balvina, Ł. Kwadransa. - Wrocław, 2010. - s. 343 - 352

  193. Kwadrans Łukasz : Komunikat o stanie oświaty romskiej w Polsce. W : Edukacja międzykulturowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku / praca zbiorowa pod red. Artura Paszko. - Kraków, 2004. - s. 129-135

  194. Kwadrans Łukasz : Prawo jako zewnętrzny i wewnętrzny czynnik warunkujący zachowanie społeczności romskiej - potrzeba podjęcia badań // Studia Romologica. - 2013, nr 6, s. 127 - 135

  195. Kwadrans Łukasz: Sytuacja społeczna i ekonomiczno-demograficzna Romów w Czechach, Polsce i na Słowacji. W : Situation of the Roma Minority in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. Vol. 2. / pod red. J. Balvina, M. E. Kowalczyk, Ł. Kwadransa. - Wrocław, 2011. - s. 159-173

  196. Kwadrans Łukasz: Tożsamość romska - refleksja socjologiczna. W : Roma in Visegrad Countries : History, Culture, Social Integration, Social Work and Education / red. J. Balvin, Ł. Kwadrans, H. Kyuchukov. - Wrocław, 2013. - s. 39-58

  197. Kwaśniewki Tomasz, Bedyńska Anna : Jedno oko na Maroko. - Warszawa : Czarna Owieczka, 2013. - 63 s. : il.

  198. Kwestia romska w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego / pod red. Elżbiety i Tomasza Szyszlaków. - Wrocław : Fundacja Integracji Społecznej PROM, 2013. - 251 s.

  199. Kwestia romska w polityce państw i w stosunkach międzynarodowych / pod red. Elzbiety i Tomasza Szyszlaków. - Wrocław : Fundacja Integracji Społecznej PROM, 2012. - 209 s.

  200. Kwestia romska w polityce państw europy środkowej i wschodniej / pod red. Tomasza Szyszlaka. - Wrocław : Fundacja Integracji Społecznej PROM, 2011. - s. 282

  201. Kwestia praw mniejszości romskiej. W: Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej (UE) : ochrona mniejszości: raporty krajowe. - Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego, 2002. - s. 64-67

  202. Kwiek Izolda: Powrót do przeszłości. - Tarnów: Kulturalne Stowarzyszenie Romów; Muzeum Okręgowe, 1997. - [34] s.: il. [Wiersze]

  203. Kwiek Izolda: Gorzka miłość.- Tarnów: Muzeum Okręgowe, 2011. - 70 s.

  204. Lackova Elena : Romske rozpravky = romane paramisa . - Kosice : Vychodoslovenske Vydavatelstvo, 1992 . - 95 s.

  205. Legniccy Romowie: wycinki prasowe 2000 - 2006. - [40] k. [zszywka dokumentów]

  206. Legniccy Romowie/ red. Wojciech Kondusza.- Legnica: LBP, Stowarzyszenie Romów w Legnicy, 2006. - 7 s., il.

  207. Liegeois Jean- Pierre : Romovia, Cigani kocovnici. - Bratislavia : Akademia Istropolitana, cop. 1995. - 272 s.

  208. Los Cyganów w KL Auschwitz - Birkenau / red. Jan Parcer ; Stowarzyszenie Romów
   w Polsce. - Oświęcim: Stowarzyszenie Romów w Polsce, 1994. - 228 s., [22] s. tabl. - (Biblioteczka Cyganologii Polskiej)

  209. Lubecka Anna: Tożsamość kulturowa Bergitka Roma. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2005. - 314 s.

  210. Łodziński Sławomir : Problemy dyskryminacji osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce : polityka państwa, regulacje prawne i nastawienie społeczne : raport nr 219. - Warszawa : Kancelaria Sejmu, 2003. - 50 s.

  211. Łój Maria :Integracyjny zespół wokalno - taneczny Terne Romani Bacht (Młode Romskie Szczęście). W : Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia / pod red. J. Balvina, Ł. Kwadransa. - Wrocław, 2010. - S. 485-496

  212. Łój Maria : Patyw/ pacziw - romskie rytuały związane z pożywieniem. W : Mom jo skarb... : smaki tradycji dolnoślaskich/ pod red. Elżbiety Berendt. - Wrocław : Muzeum Narodowe, 2012. - S. 98-102 (DIBIR)

  213. Łój Maria : Realizacja rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w zakresie edukacji na przykładzie wybranych szkół wrocławskich : praca dyplomowa oprac. Pod kierunkiem dr Hanny Jarzębskiej. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2007. - 42 s.

  214. Łój Maria : Związki małżeńskie u Romów. W : Mom jo skarb... dolnośląskie świętowanie - miejsca, rzeczy, rytuały / red. Elżbieta Berendt. - Wrocław, 2013. - S. 136-138

  215. Łuczak Andrzej : Budowanie mostów między kulturami : program asystentów edukacji romskiej // Romano Atmo. - 2014, nr 1, s. 20-23

  216. Łuczak Andrzej : Prześladowania I ochrona społeczności romskiej : zarys historii // Romano Atmo. - 2014, nr 1, s. 34-36

  217. Łuczak Andrzej : Romowie na Warmii i Mazurach. - Szczecinek : Związek Romów Polskich, 2015. - 120 s.

  218. Łuczak Andrzej : Sytuacja ludności romskiej na Ziemi Lubuskiej w XX wieku. - Szczecinek : Związek Romów Polskich, 2013. - s. 54

  219. Łuczak Mirona : Kolorowe motyle : Bogdan Trojanek & Terne Roma. - Szczecinek : Terne Roma, 2002. - 102 s. : il.

  220. Machowska Magdalena : Bronisława Wajs - Papusza : między biografią a legendą. - Kraków : Zakład Wydawniczy „NOMOS”, 2011. - 364 s. : il.

  221. Majchrzak Irena: Opowieści Babci. Cz. 1., 2009. - 125 s. : il.

  222. Majchrzak Irena: Opowieści Babci. Cz. 2., 2009. - 125 s. : il.

  223. Malowanki dla dzieci.- Tarnów: Muzeum Okręgowe, 2001.

  224. Małam ilustrowana encyklopedia historii i kultury Romów / red. Grzegorz Kondrasiuk. - Radom : Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt”, 2014. - 36 s. ; il

  225. Mappes-Niediek Norbert: Biedni Romowie, źli Cyganie: stereotypy i rzeczywistość. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014. - 228 s.

  226. Marushiakova Elena : Muzyka cygańska we wspólnocie i w społeczeństwie // Studia Romologica. - 2013, nr 6, s. 27-45

  227. Matusewicz Andrzej: Romowie przyszłość bez uprzedzeń : zeszyty metodyczne. - Suwałki : Stowarzyszenie „Integracja”, 2010. - s. 48

  228. May Karl : Cyganie i przemytnicy : La Pendola . T. 2. - Szczecin : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. - 270 s.

  229. McCann Colum: Zoli. - Warszawa: Muza, 2008. - s. 316 [Powieść]

  230. Memorial Book: The Gypsies at Auschwitz - Birkenau = Księga Pamięci: Cyganie w obozie koncentracyjnym Auschwitz - Birkenau. T. 1-2 / red. Jan Parcer; Państwowe Muzeum Oświęcim - Brzezinka. - Munchen: K. G. Saur Verlag, 1993. - VII, 1674 s.; VII, 1674 s.

  231. Metodologia doradztwa zawodowego dla Romów / aut. Izabela Bara i in.; konsultacje Arkadiusz Wiecha, Jerzy Płachta. - Tarnów: Wielkopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008. - 124 s.

  232. Michałowska Karolina : Romskie tradycje małżeńskie w hiszpańskim i europejskim porządku prawnym. Sprawa Munoz Diaz przeciwko Hiszpanii // Studia Romologica. - 2013, nr 6, s. 187-203

  233. Miejsce kultur etnicznych i regionalnych w jednoczącej się Europie / pod red. Zenona Jasińskiego, Tadeusza Lewowickiego. - Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2007. - 354 s.: il.

  234. Miel Rudi : Pomocna dłoń : komiks.- Luksemburg : Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2011. - 60 s.: il.

  235. Miel Rudi : Millecamps Maud: Pomocna dłoń.- Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej. - 60 s.

  236. Między błękitem nieba, a zielenią lasów / oprac. Bożena Adamczyk - Pogorzelec. - Lubań: Muzeum Regionalne, 2008. - 56 s.: il.

  237. Migawki : obrazki z życia wolontariuszy EVS. - Wrocław : Fundacja Integracji Społecznej Prom, 2012. - 19 s.

  238. Milewski Jacek: Chyba za nami nie traficie. - Warszawa : Archipelagi, 2013. - 270 s.

  239. Milewski Jacek: Dym się rozwiewa. - Poznań: Zysk i S-ka, 2008. - 258 s. [ Opowiadania]

  240. Milewski Jacek : Parafialna Podstawowa Szkoła Romska. - Suwałki : Helios, 2005. - 20 s.

  241. Milewski Jacek: Romowie przyszłość bez uprzedzeń : informator. - Suwałki : Stowarzyszenie „Integracja”, 2009. - 35 s.

  242. Mirga Andrzej , Gheorghe Nicolae : Romowie XXI wieku : studium polityczne. - Kraków, 1998. - 79 s.

  243. Mirga Andrzej, Mróż Lech : Cyganie : odmienność i nietolerancja. - Warszawa : Wyd. Nauk. PWN, 1994. - 328 s. : il.

  244. Mirga Jan: Kto nas ocali / wybór wierszy i redakcja Adam Bartosz. - Tarnów: Muzeum Okręgowe, 2007. - 49 s.: il. - (Biblioteka Romska) [wiersze]

  245. Mirga Jan: Słownik romsko - polski. - Tarnów: Romskie Stowarzyszenie Oświatowe Harangos, 2009. - 196 s.

  246. Mirga Teresa: Wiersze i pieśni / wybór wierszy i red. Adam Bartosz. - Tarnów: Muzeum Okręgowe, 2007. - 83 s.: il. - (Biblioteka Romska) [wiersze]

  247. Mirga-Wójtowicz Elżbieta : Młodzi Europejczycy upamiętniają Zagładę Romów w czasie II wojny światowej // Studia Romologica. - 2013, nr 6, s.223 - 227

  248. Mitkiewicz Wirginia : Rodzina i szkoła w opinii dzieci i młodzieży cygańskiej : praca magisterska oprac. pod kierunkiem doc. dr. hab. Władysława Misiaka. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 1990. - 95 s.

  249. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce: informator 2003 / pod red. Lecha M. Nijakowskiego i Sławomira Łodzińskiego; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych. - Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2003. - 279 s.

  250. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i Europie : aspekty polityczne i społeczne / red. naukowa Andrzej Sakson. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. - 281 s.

  251. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej : wybrane elementy polityki państwa / pod red. Stefana Dudry i Bernadetty Nitschke. - Kraków : NOMOS, 2010. - 413 s.

  252. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności z 2011 roku / red. nauk. Sławomir Łodziński, Katarzyna Warmińska, Grzegorz Gudaszewski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015. - 310 s.

  253. Mniejszości narodowe i etniczne w procesach transformacji oraz integracji / pod red. Elżbiety Michalik, Henryka Chałupczaka. - Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, 2006. - 375 s.

  254. Mniejszościnarodowe w państwach Unii Europejskiej: stan prawny i faktyczny. - Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. - s. 202

  255. Mniejszości narodowe w Polsce / pod red. Zbigniewa Kurcza. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997. - 210 s.

  256. Mniejszościnarodowe w Polsce : informator 1994. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1995. - s. 276

  257. Mniejszości narodowe w Polsce: państwo i społeczeństwo polskie a mniejszości narodowe w okresach przełomów politycznych (1944 - 1989) / pod red. Piotra Madajczyka. - Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 1998. - 295 s.

  258. Moda na tolerancję : raport podsumowujący realizacje projektu. - Szczecinek : Związek Romów Polskich, 2015. - 30 s.

  259. Mrozowska Dagmara : Zagłada : tragedia Romów w XX wieku. - Szczecinek : Związek Romów Polskich, [2010]. - 28 s. : il. - (Romowie Wczoraj i Dziś)

  260. Mróz Lech: Dzieje Cyganów - Romów w Rzeczypospolitej XV - XVIII w. / Stowarzyszenie Romów w Polsce. - Warszawa: DiG, 2001. - s. 537

  261. Mróz Lech: Od Cyganów do Romów: z Indii do Unii Europejskiej / Stowarzyszenie Romów w Polsce, Romski Instytut Historyczny. - lWarszawa: Wydawnictwo DiG, 2007. - 237 s.: il.

  262. Nauczanie historii Romów: [prezentacja PowerPoint] / oprac. Adam Bartosz. - Tarnów: Muzeum Etnograficzne, 2006. - 1 CD-ROM

  263. Nauczanie języków mniejszości narodowych i etnicznych // Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 6 [numer specjalny], - s. 279

  264. Nečas Ctibor: Romove v České republice včera a dnes. - Wyd. 5. - Olomouc: Univerzita Palackeho, 2002. - 129 s.; 18 cm

  265. Nikitorowicz Jerzy: Edukacja regionalna i międzykulturowa. - Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. - s. 529 - (Pedagogika wobec współczesności)

  266. Nikitorowicz Jerzy: Grupy etniczne w wielokulturowym świecie. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009. - s. 439

  267. Nowak-Małolepsza F.: Mniejszości narodowe na ziemi lubuskiej po II wojnie światowej. - Zielona Góra, 2011. - 169 s.

  268. Nowicka Ewa, Witkowski Maciej : Nowe możliwości - stare problemy. Przemiany w polityce wobec Romów po 1989 roku i ich społeczne konsekwencje // Studia Romologica. - 2013, nr 6, s. 97-127

  269. O Romach w Polsce i w Europie : tożsamość, historia, kultura, edukacja / pod red. Piotra Borka. - Kraków : Collegium Columbinum, 2009. - 499 s.

  270. O złote pióro Papuszy: Ogólnopolski Konkurs Poezji Romskiej im. Papuszy / red. Adam Bartosz. - Tarnów: Muzeum Okręgowe, 2007. - 59 s. - (Biblioteka Romska) [wiersze]

  271. O złote pióro Papuszy : Międzynarodowy Konkurs Poezji Romskiej im. Papuszy. 2. - Tarnów, 2010. - 119 s.

  272. Obcy wśród swoich : doświadczenia XX wieku. - Warszawa : Ośrodek Karta, 2001. - 28 s.

  273. Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce: mniejszości narodowe, imigranci, uchodźcy / red. Aleksandra Jasińska-Kania, Sławomir Łodziński. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009. - 221 s.

  274. Obywatel i prawo. - Szczecinek: Związek Romów Polskich, [2000]. - 20 s.

  275. Osoby należące romskiej mniejszości etnicznej. W: Ocena skuteczności działań w zakresie aktywizacji zawodowej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym na Dolnym Śląsku: raport końcowy/ autor raportu Agnieszka Maryńska.- Wrocław, 2012.- S. 115-118

  276. Ostałowska Lidia: Cygan to Cygan. - Wołowiec : Wydawnictwo czarne, 2012. - 174 s.

  277. Ostałowska Lidia: Farby wodne.- Wołowiec, 2011. - 261 s.

  278. Papusza: Lesie, ojcze mój / z j. cygań. przetł. wstępem i przypisami opatrzył Jerzy Ficowski. - Warszawa: Nisza, 2013. - 92 s. : fot. : il.

  279. Papusza czyli Wielka tajemnica / wybór tekstów i posłowie Krystyna Kamińska. - Gorzów Wielkopolski: Komitet Organizacyjny Międzynarodowych Spotkań Zespołów Cygańskich, 1992. - 136 s.

  280. Paramisi romane = Baśnie romskie / [red. Zenon Gierała ; tł. Bibi Niunia ; il. Bolesław Kwiatkowski]. - Radom : Radomskie Stowarzyszenie Romów Romano Waśt - Pomocna Dłoń, 2011. - 47 s. : il.

  281. Paszko Artur, Sułkowski Rafał, Zawicki Marcin: Romowie na rynku pracy / red. Marcin Zawicki. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2007. - 134 s.

  282. Perzyński Marek : Tajemniczy Dolny Śląsk - region odkrywców : przewodnik dla dociekliwych. - Wrocław, 2015. - s. 46-51 : Romski czarodziej skrzypiec.

  283. Pietrzak Henryk : Następstwa i efekty stereotypowego postrzegania człowieka i świata społecznego. - Rzeszów, 2000. - 227 s.

  284. Pięćdziesięciolecie zagłady Romów W Konzentrationslager Auschwitz- Birkenau.- Oświęcim: Stowarzyszenie Romów w Polsce, 1994. - s. 151

  285. Piotrowska Anna G. : O „cygańskim flamenco” po polsku - charakterystyka literatury w języku rodzimym // Studia Romologica. - 2013, nr 6, s. 65-77

  286. Piotrowska Anna G. : Romantyczna wizja postaci Cygana w twórczośći muzycznej XIX i pierwszej połowy XX wieku. - Kraków : Misica Iagellonica, 2012. - 283 s. : il.

  287. Piotrowska Anna G.: Topos muzyki cygańskiej w kulturze europejskiej : od końca XVIII do XX wieku. - Kraków : Musica Iagellonica, 2011. - s. 428

  288. Piskorski Jan M.: Wygnańcy: przesiedlenia i uchodźcy w dwudziestowiecznej Europie . - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2010. - 338 s. : il.

  289. Plewko Jadwiga: Mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczności języka regionalnego a samorząd terytorialny w Polsce. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2009. - 230 s.

  290. Pochodzenie, historia, holokaust i światopogląd Romów. - Szczecinek : Związek Romów Polskich, 2005. - 18 s.

  291. Pod wspólnym niebem: narody dawnej Rzeczypospolitej / pod red. Michała Kopczyńskiego i Wojciecha Tygielskiego. - Warszawa : Muzeum Historii Polski : Bellona, 2010. - 255 s. : il.

  292. Podgorec Widoje : Dzieci Boga Pengi. - Warszawa: KAW, 1988. - 118 s. : il.

  293. Podróże nie tylko w czasie i przestrzeni: szkice kulturoznawcze / pod red. Mirosława Haponiuka, Marty Wójcickiej, Barbary Wybacz. - Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - 398 s.

  294. Polakowski Andrzej: Pożegnanie taboru 1967: fotografie. - Lublin: Petit Skład - Druk - Oprawa: na zlec. Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN”, 2007. - 93, [3] s.: il. + Historie z fotogramów: aneks do albumu (8 s.: il.). - (Biblioteka „Scriptores”)

  295. Polityka etniczna : teorie koncepcje wyzwania / red. Henryk Chałupczak, Radosław Zenderowski, Ewa Pogorzała, Tomasz Browarek - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - 674 s.

  296. Polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych i etnicznych / pod red. Lecha M. Nijakowskiego: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych. - Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2005. - 351 s.

  297. Polityka wspierania romskiej mniejszości etnicznej na rynku pracy / pod red. Marcina Zawickiego i Artura Paszko. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 168 s.

  298. Polska egzotyka w polskich muzeach: materiały z konferencji zorganizowanej przez Centrum Kultury Romów w Tarnowie i Muzeum Okręgowe w Tarnowie: Tarnów 1 - 2 października 1998 r. / red. Adam Bartosz. - Tarnów: Muzeum Okręgowe, 2000. - 266 s.: il.

  299. Polsko Historia: perunoskro firba: [Bergitka Roma]. - Wrocław: Wydaw. ThESAURUS, 2006. - [24] s. [komiks]

  300. Pomerania ethnica: mniejszości narodowe i etniczne na Pomorzu Zachodnim / pod red. Marzeny Giedrojć i Janusza Mieczkowskiego. - Szczecin: AMP Paweł Majewski, 1998. - 253 s.

  301. Popilowska Grażyna : Dziecko romskie w środowisku szkolnym i lokalnym. // Szkice Legnickie. - 2013, T. XXXIII, s. 123-156

  302. Popov Veselin : Muzyka cygańska a organizacje pozarządowe // Studia Romologica. - 2013, nr 6, s. 77-97

  303. Potocki Andrzej : Zaginiony świat bieszczadzkiego kresu : Bojkowie, Żydzi, Polacy, Niemcy i Cyganie. - Rzeszów : Carpathia, 2013. - 344 s. : fot.

  304. Praca na rzecz integracji Romów: objaśnienia Programu ramowego UE. - Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2011. - 20 s.

  305. Preecee Jennifer Jackson : Prawa mniejszości ; przeł. Małgorzata Stolarska. - Warszawa : Sic ! , 2007. - 252 s.

  306. Poszukiwania i archiwizacja wspomnień i muzyki Romów, [CD-audio], Pabianice: Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce, [2012]

  307. Problemy wielokulturowości w medycynie / red. nauk. Elżbieta Krajewska-Kułak, Irena Wrońska, Kornelia Kędziora-Kornatowska ; [aut. Bassam Aouil et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010. -395 s.

  308. Profesje romskie. - Wrocław : Fundacja Integracji Społecznej PROM, 2012

  309. Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej (UE) : ochrona mniejszości: raporty krajowe. - Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego, 2002. - 144 s.

  310. Program nauczania początkowego dla Romów. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1992. - 52 s.

  311. Przyjazna szkoła - edukacja dla Romów: raport z konferencji Suwałki, 11-12 października 2004 r. / pod red. Jacka Milewskiego. - Suwałki: Stowarzyszenie Integracja, 2004. - 40 s.

  312. Publikacje na temat aktywizacji zawodowej Romów. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 1 CD-Rom

  313. Rabczuk Wiktor: Polityka edukacyjna Unii Europejskiej wobec imigrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych. - Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2002. - 187 s.

  314. Raport dla Sekretarz Generalnego Rady Europy z Realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Konwencji Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych i Etnicznych. - Warszawa, 2002.- 147 s.

  315. Raport ewaluacyjny : diagnoza postaw beneficjentów indywidualnych i instytucjonalnych projektu &7bdquo;Staże zawodowe dla Romów”. - Szczecinek : Związek Romów Polskich. - 2013, 46 s.

  316. Raport merytoryczny projekt Romano drom pe fedyr dzipen: projekt na rzecz integracji społecznej i aktywizacji zawodowej społeczności romskich w Wałbrzychu, Kłodzku i Wrocławiu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013. - Świdnica: PTD O/49, 2010. - 43 s.

  317. Rom - Leiebiediew Iwan, Iwanowicz : Tabornaja Cyganka. - Moskwa : Olimp, 1992. - 174 s.

  318. Rom Fabian : Księżniczka Perełka = Khynigica Perełka [red. Marianna Kwiatkowska ; Mirosława Caban]. - Radom : Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt”, 2013. - 23 s. : il. kolor

  319. Roma in Visegrad Countries : History, Culture, Social Integration, Social Work and Education / red. J. Balvin, Ł. Kwadrans, H. Kyuchukov. - Wrocław : Fundacja Integracji Społecznej Prom, 2013. - 500 s.

  320. Romano kher : o romskiej sztuce, estetyce i doświadczeniu. - Warszawa : Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki, 2013. - 169 s. : il.

  321. ROMARISING : bohaterowie kampani społecznej Jedni z wielu w obiektywie Chada Evansa Wyatta / oprac wywiadów Janusz Balkowski ; red. nauk. Karol Gierliński, Łukasz Kwadrans. - Wrocław : Fundacja Integracji Społecznej PROM, 2013. - 218 s. : fot.

  322. Romane Dyvesa : XIX Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich w Gorzowie Wlkp. 7-8 lipca 2007. - Gorzów Wlkp. : Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej, 2007 [folder]

  323. Romani art. : Małgorzata Mirga-Tas, Bogumiła Delimata, Krzysztof Gil / [wstęp Adam Bartosz]. - Tarnów : Romskie Stowarzyszenie Oświatowe HARANGOS : Muzeum Okręgowe, [2010]. - [48 s.]

  324. Romowie - Roma - Romanies: historia w obrazach / teksty Małgorzata Różycka, Janusz Bolkowski; rys. Marek Rudowski. - Wrocław: Fundacja Integracji Społecznej „PROM”, 2008. - 20 k.

  325. Romowie: co każdy nauczyciel wiedzieć powinien / pod red. Jacka Milewskiego. - Suwałki: Stowarzyszenie Integracja, 2004. - 67 s.

  326. Romowie: historia i kultura: wystawa sfinansowana przez Open Society Institute w Budapeszcie: [ film] / scenariusz i komentarz Adam Bartosz. - Tarnów: Muzeum Etnograficzne, 2006. - 1 DVD

  327. Romowie: materiały edukacujne / oprac. M. Małachowska. - Kraków : Małopolski Instytut Kultury, [2008], 44 s.

  328. Romowie: materiały z sesji popularno-naukowej poświęconej problematyce romskiej / oprac. Red. Janusz Dziaczko. - Lubań: Muzeum Regionalne, 2007. - 45 s.: il.

  329. Romowie: przewodnik : historia i kultura / [red. Agnieszka Caban, Grzegorz Kondrasiuk]. - Radom : Radomskie Stowarzyszenie Romów Romano Waśt - Pomocna Dłoń, 2009. - 106 s. : il.

  330. Romowie: stan duszy czy kultura równoległa / [tekst Marek Isztok; red. Bogdan Wasztyl ; tł. Dariusz Kuźniar]. - Oświęcim : Stowarzyszenie Romów w Polsce, 2008. - 47 s. : il. + 1 płyta CD. - Katalog wystawy: „Romowie - Stan duszy czy kultura równoległa”

  331. Romowie 2007: od edukacji młodego pokolenia do obrazu w polskich mediach / red. nauk. Barbara Weigl, Magda Formanowicz. - Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academicus”, 2008. - 134 s.

  332. Romowie 2009 / red. nauk. Barbara Weigl. - Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, 2009. - 240 s.

  333. Romowie 2011 : życie na pograniczu / red Barbara Weigel, Małgorzata Różycka.- Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, 2011. - 270 s.

  334. Romowie 2013 : od działań systemowych do rozwiązań lokalnych / red. nauk. Barbara Weigel, Małgorzata Różycka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogii Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2013. - 216 s.

  335. Romowie bliskie spotkania: praca zbiorowa / pod red. Jacka Milewskiego. - Suwałki: Stowarzyszenie Integracja, 2003. - 85 s. - (Przewodnik Metodyczny dla Nauczycieli Szkół Średnich)

  336. Romowie Dzieci świata : niecodzienny poradnik dla nauczycieli. - Wrocław : Fundacja Integracji Społecznej PROM, 2012. - 133 s. : il.

  337. Romowie na rynku pracy - problemy i sposoby ich rozwiązywania / zespół aut. pod red. Marcina Zawickiego. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2007. - 121 s.

  338. Romowie o sobie i dla siebie: nowe problemy i nowe działania w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej: praca zbiorowa / pod red. Ewy Nowickiej. - Warszawa: Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2003. - 188 s.

  339. Romowie - Roma - Romanies: historia w obrazkach. - Wrocław: PROM

  340. Romowie - Romanies: historia w obrazkach. - Wrocław: PROM.

  341. Romowie skazani na zagładę: film dokumentalny / scen. i reż. Adam Sikora, Wiesław Gajda; Stowarzyszenie Romów w Polsce. - b.m.: Stowarzyszenie Romów w Polsce, 2008. - 1 DVD

  342. Romowie w Europie ; tożsamość i współczesne wyzwania / red. nauk. J. Faryś., Krzyżanowski Piotr., B. Orłowska. - Gorzów Wielkopolski, 2013. - 355 s.

  343. Romowie w Polsce i Europie: historia, prawa, kultura / pod red. Piotra Barka. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007. - 200 s.: il.

  344. Romowie w pracy : przewodnik po rynku pracy. - Radom, 2014. - 79 s.

  345. Romowie w sztuce / red. Rafał Kopeć ; oprac. merytoryczne: Adam Bartosz et al.]. - Kraków : VILLA DECIUS, 2012. - [48] k : il. kolor.

  346. Romowie, Słowacy, Węgrzy : Małopolska Wielu Kultur. - Kraków : Małopolski Instytut Kultury, 2008. - 60 s.

  347. Romski czarodziej skrzypiec. W : Perzyński Marek : Tajemniczy Dolny Śląsk - region odkrywców : przewodnik dla dociekliwych. - Wrocław : Wrocławski Dom Wydawniczy, 2015. - s. 46-51

  348. Rosenberg Otto: Palące szkło. - Kraków: Universitas, 2010. - 122 s.

  349. Rożnowska Krystyna : Uwierzcie Cyganom/ Krystyna Rożnowska. Co woźny pamięta/ Marek Rymuszko. Amor infelix/ Michał Bołtryk. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986. - 142 s.

  350. Różycka Małgorzata : Edukacja dzieci romskich jako priorytet rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. W : Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia/ pod red. J. Balvina, Ł. Kwadransa. - Wrocław, 2010. - s. 363-371

  351. Schmidt Heinz G. ; Reinhardt Markus : Jadą Cyganie! : śladami Romów w Europie. - Warszawa : Cyklady, 2011. - 184 s. : il.

  352. Situatio of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia / ed. by Jroslav Balvin, Łukasz Kwadrans. - Wrocław : Fundation of Social Integraction Prom, 2010. - 541 s.

  353. Situation of Roma Minority in Czech, Poland and Slovakia / edited by Jaroslav Balvin and Łukasz Kwadrans. - Wrocław: Fundacja Integracji Społecznej Prom, 2009. - 182 s.: il.

  354. Situation of the Roma Minority in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. Vol. 2 / ed. by Jaroslav Balwin, Małgorzata Ewa Kowalczyk, Łukasz Kwadrans. - Wrocław : Fundation of Social Integration Prom, 2011 . - 419 s.

  355. Sławni Romowie : leksykon / red. Jecek Milewski. - Radom : Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt”, 2013. - 88 s. ; il.

  356. Smaus Martin : Dziewczynko roznieć ogieniek. - Wrocław : Czeskie Klimaty, 2013. - 332 s.

  357. Smith Anthony D. : Etniczne źródła narodów. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. - s. 384

  358. Snopkowski Andrzej : Cyganka prawdę ci powie. - [Wyd. 1]. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1991. - s. 286 s.

  359. Sobecka Anna : Kalejdoskop : spotkania z mniejszościami narodowymi. - Gdańsk : Wydawnictwo Oskar, 2014. - 304 s.

  360. Sobieska Anna : Dzieci Hagar : literackie wizerunki Romów / Cyganów : studia imagologiczne. - Warszawa : Oficyna 21, 2015. - 324 s.

  361. Sochaj Andrzej : 50. rocznica rozpoczęcia akcji zatrzymania taborów w Polsce // Romano Atmo. - 2014, nr 5, s. 6-10

  362. Sochaj Andrzej : Konferencja w Legnicy : Mit wędrówki. Kwestia romskiej tożsamości // Romano Atmo. - 2015, nr 4, s. 26-27

  363. Sochaj Andrzej : „Wielka wędrówka” - „Wielki postój” : (pięćdziesięciolecie przymusowej akcji osiedleńczej Romów w Polsce w latach 1964-2014). - Szczecinek : Związek Romów Polskich, 2015. - 74 s.

  364. Sołtysik Łukasz: Działalność Komitetu Cygańskiego w Wałbrzychu (1951-1952) i Wojewódzkiego Zarządu Stowarzyszenia Cyganów Osiadłych w Wałbrzychu (1952-1955). W : Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia / pod red. J. Balvina, Ł. Kwadransa. - Wrocław, 2010. - s. 295-330

  365. Sołtysik Łukasz: Romowie na Dolnym Śląsku w latach 1945 - 1949 // Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka”. - 2007, nr 2, s. 199-214

  366. Sołtysik Łukasz : Romowie we Wrocławiu. W : Rocznik Wrocławski . [T.] 10 / [red. Aldolf Juzwenko et. al.]. - Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 2006. - s. 199-218

  367. Sołtysik Łukasz: Sytuacja Romów w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w świetle dokumentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 1984 roku. Uwaga o skutkach trzydziestopięcioletniej polityki państwa polskiego wobec ludności romskiej. W : Roma in Visegrad Countries : History, Culture, Social Integration, Social Work and Education / red. J. Balvin, Ł. Kwadrans, H. Kyuchukov. - Wrocław, 2013. - s. 417-436

  368. Społeczeństwo wielokulturowe wyzwaniem w pracy nauczyciela andragoga/ red. Jolanta Horyń.- Wrocław : Wyd. Uniwersyt. Wrocław., 2011. - s. 264

  369. Stanęły wozy kolorowe. - Tarnów : Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 1994. - 39 s.

  370. Stankiewicz Stahiro Stanisław: Romano drom: romska droga. - Tarnów: Muzeum Okręgowe w Tarnowie. - s. 69 s.

  371. Stankiewicz Stanisław : Uwagi dotyczące sytuacji Romów w jednoczącej się Europie. - Szczecinek : Związek Romów Polskich; Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, 2010. Opis fizyczny 26 s. : il. - (Romowie Wczoraj i Dziś)

  372. Stankiewicz Stanisław: Wybitne postacie romskie; O Romach w dawnej Polsce. - Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2008. - 36 s. - (Romowie wczoraj i dzisiaj)

  373. Status prawny mniejszości narodowych w Polsce w świetle Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych : materiały z Konferencji Warszawa 23-24 X 2000. - Warszawa : Kancelaria Sejmu, 2001. - 254 s.

  374. Studia Romologica. Nr 1/2008. - Tarnów : Muzeum Okręgowe, 2008. - s. 310

  375. Studia Romologica. Nr 2 /2009. - Tarnów: Muzeum Okręgowe, 2009. - s. 366

  376. Studia Romologica. Nr 3/2010 / [red. Adam Bartosz et al.]. - Tarnów : Muzeum Okręgowe, 2010. - 302 s. : il.

  377. Studia Romologika. Nr 4/2011.- Tarnów: Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 2011. - s. 312

  378. Studia Romologika. N 5/ 2012. - Tarnów : Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 2012. - s. 346

  379. Studia Romologica. Nr 6/2013. - Tarnów : Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 2013. - 247 s.

  380. Studia Romologica. Nr 7/2014. - Tarnów : Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 2014. - 300 s.

  381. Studia Romologica. Nr 8/2015. - Tarnów : Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 2015. - 272 s.

  382. Sułuja Beata : „Razem” - cykl zajęć kształtujących pozytywne postawy wobec mniejszości narodowych dla uczniów szkoły podstawowej : praca zaliczeniowa kursu metodycznego. - Legnica : ODMiDN, 2008

  383. Sytuacja społeczno - prawna Romów w środkowo-wschodniej Europie : dokumentacja referatów i komunikatów wygłoszonych na konferencji 16-17 sierpnia 1996 r. w Gorzowie Wlkp. - Gorzów Wielkopolski, 1996. - 67 s.

  384. Szabłowski Witold : Tańczące niedŸwiedzie : reportaże z transformacji. - Warszawa : Agora, cop. 2014. - 222 s.

  385. Szewczyk Marcin : Unia Europejska i Romowie : system wobec kultury etnicznej. - Tarnów : Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 2013. - 336 s.

  386. Szewczyk Marcin : Edukacyjne i kulturowe uwarunkowania dostępu Romów do usług medycznych // Studia Romologica. - 2013, nr 6, s. 173-187

  387. Szczurek - Boruta Alina: Edukacja i odkrywanie tożsamości w warunkach wielokulturowych: szkice pedagogiczne. - Katowice - Cieszyn - Kraków: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, 2007. - 181 s. - (Edukacja Międzykulturowa)

  388. Szkice Legnickie. T. 35 / pod red. Wojciecha Konduszy. - Legnica : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2014. - 384 s.

  389. Szkoła i nauczyciele wobec problemów edukacji międzykulturowej/ pod red. Zenona Jasińskiego. - Opole: Instytut Nauk Pedagogicznych, 2012. - s. 292

  390. Szostak Wojciech: Administracja publiczna wobec Romów po 1989 roku: sytuacja społeczno-polityczna Romów w Polsce po 1989 roku. - Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2012. - 36 s.

  391. Szymańska Agnieszka : Mniejszości narodowe, etniczne i religijne w przekazie mediów : metodologia międzynarodowych badań porównawczych. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014. - 137 s.

  392. Szymańska Anna: Piszę, czytam i rysuję = Ćśnav dav apre i malinav / Anna Szymańska. Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2009. - 80 s.: il. (w tym kolor.)

  393. (tr, kw) : Romowie i mniejszości narodowe // Szkice Legnickie. - 2009, T. 30, s. : 277-279

  394. Tabaczyk Krystyna: Romowie na Ziemi Pyrzyckiej - Lowarzy. - Pyrzyce : Stowarzyszenie Romów w Pyrzycach „Patra”, 2008. - 52 s. : il.

  395. Taborem do Europy = Gypsy Caravans Europe - Band: [projekt: Partnerstwo dla aktywizacji zawodowej Romów poprzez narzędzia gospodarki społecznej] / Organizacja do Spraw Migracji, Fundacja Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych, Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce, Związek Romów Polskich. - b.m.: b.w., [2007]. - 1 CD- DVD

  396. Talewicz-Kwiatkowska Joanna : Wpływ aktywności finansowej Unii Europejskiej na położenie społeczne Romów w Polsce. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, 2013. - 256 s.

  397. Tolerancja.pl: materiały dla nauczycieli. - Kraków: Wydawnictwo Znak, 2002. - s. 104

  398. Tomaszewski Jerzy: Mniejszości narodowe w Polsce XX wieku. - Warszawa: Editions Spotkania, 1991. - s. 57

  399. Tomova Ilona : The Gypsies i the transition period : Sofia: International Center for Minority Studies and Intercultural Relations, 1995. - s. 143

  400. Tożsamość kulturowa Romów w procesie globalizacji / pod red. Tadeusza Palecznego i Joanny Talewicz - Kwiatkowskiej. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. - 189 s.

  401. Trudne sąsiedztwa : z socjologii konfliktów narodowościowych / pod red. Aleksandry Jasińskiej-Kani. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2001. - 247 s.

  402. Trybusiewicz Janusz: Twarze ludzkiej kultury. - Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979. - s.: 108 - 140: „Cygan szczęśliwy, choć niebogaty...”

  403. Tuckermann Anja : Mano : chłopiec, który nie wiedział gdzie jest. - Warszawa : Nisza ; [Oświęcim] : Fundacja Dialog-Pheniben, 2014. - 310 s.

  404. U nas dole i niedole: sytuacja Romów w Polsce / pod red. Ewy Nowickiej. - Kraków: Zakład Wydaw. NOMOS, 1999. - s. 158

  405. U progu wielokulturowości : nowe oblicza społeczeństwa polskiego / red. nauk. M. Kempny, A. Kapciak i S. Łodziński. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2007. - 310 s.

  406. W kręgu tradycyjnej kultury muzycznej : materiały z antropologii muzyki / red. Lewandowska Bożena, Piotrowska Anna G.. - Kraków : Instytut Myzykologii UJ Musica Iagellonica, 2010 .- 125 s.

  407. Waloch Jacek : Jest król, nie ma króla/Jacek Waloch. Koszty się nie liczą / Karol Jackowski. Zapinka króla Jana/ Jan Lewandowski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. - 141 s.

  408. Walsh Mikey: Cygański chłopiec : byłem obcy wśród swoich. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - s. 275

  409. Wędrowcy i migranci: pomiędzy marginalizacją a integracją / red. Ewa Nowicka, Barbara Cieślińska. - Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS, 2005. - s. 310

  410. Wielgoradesz Cecylia Maria: Cygańska karta prawdę Ci powie. - Białystok: Studio Astropsychologii, 2005. - 174 s. + talia kart

  411. Wieliński Bartosz : Holokaut Romów // Gazeta Wyborcza. - 2014, nr 137, dod. Historia, s. 8-10

  412. Wielokulturowość na co dzień: materiały dla nauczycieli. - Kraków: Villa Decjusza, 2006. - 47 s. (Festiwal kultury cygańskiej: scenariusz zajęć dla II-III klasy gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej / oprac. Jolanta Trzebniak. - s. 32-36; Polacy i Romowie, czyli stereotypy w naszym życiu: scenariusz zajęć dla klas ponadgimnazjalnych / oprac. Dorota Demel. - s. 45-46; Przedrzeć się przez stereotypy; scenariusz lekcji języka polskiego w klasie III gimnazjum / oprac. Joanna Waśkiewicz. - s. 37 - 41))

  413. Wiercińska Krystyna: Cyganie - wśród czy obok nas? // Szkice Legnickie. - 2000, T. 21, s.: 181-198

  414. Wiercińska Krystyna: Cyganie: z nami czy obok nas? // Wersja, 1998, nr 8, s. 2-3

  415. Wiercińska Krystyna : Historia legnickiej Letniej Szkoły Romskiej. W : Szkice Legnickie. T. 35 pod red. Wojciecha Konduszy. - Legnica, 2014. - s. 295-310

  416. Wiercińska Krystyna: Inni wśród swoich Romowie XXI - szansa w edukacji // Twój Doradca. - 2006., nr 5, s. 28-29

  417. Wiercińska Krystyna : Osiedlony tabor // Wersja. - 2001, nr 2-3, 15 s.

  418. Wiercińska Krystyna : Uczeń dwukulturowy i dwujęzyczny - bogactwo czy problem. W : Romowie 2013 / red. nauk. B. Weigel, M. Różycka. - Warszawa, 2013. - S. 40-50

  419. Wiśniewski Mateusz: Drom-Droga : historia Romów w Europie / scen. Mateusz Wiśniewski; rys. i kolor Marek Rudowski ; red. Janusz Balkowski, Piotr Bogusławski. - Wrocław : Fundacja Integracji Społecznej „Prom”, [2010]. - [54] s. : il.

  420. Wiśniewski Mateusz : Drom- Droga : historia Romów w Europie / rys. Marek Rudowski. - Wrocław : Fundacja Integracji Społecznej PROM, 2012. - [52] s. : il.

  421. Wojecki Mieczysław: Mniejszości narodowe na ziemi lubuskiej po 1945r.- Zielona Góra : Zakład Polityki Społecznej, 1999. - s. 30

  422. Wolska Justyna : Środowiskowe przyczyny niepowodzeń szkolnych dzieci cygańskich : praca magisterska oprac. pod kierunkiem doc. dr. hab. Władysława Misiaka. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 1985. - 88 s.

  423. Wójcik Piotr: Cyganie z obu stron Karpat. - Warszawa: Twój Styl, 2000. - 151 s.

  424. Wróblewski Piotr: Mobilizacja i konflikt etniczny: miejsca święte mniejszości narodowych w Polsce. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Semper”, 2007. - 426 s., [40] s.: il.

  425. Współczesne wyzwania polityki wobec romskiej mniejszości etnicznej- edukacja, dyskryminacja, wykluczenie społeczne / red. nauk. E. Subocz , S. Garbat. - Warszawa : Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”, 2013. - 332 s.

  426. Wyatt, Chad Evans : Romarising V4. - Bratysława ; Wrocław : Fundacja Integracji Społecznej Prom, 2015. - 217 s. ; il.

  427. Wyciąg z podstawowych aktów prawnych dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych w Rzeczpospolitej Polskiej. - Wrocław : Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 2003. - s. 30

  428. Yoors Jan : Przeprawa ; przeł. Henryk Czajkowski : Przeprawa. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1978. - 200 s.

  429. Z życia Romni : tradycja a współczesna cywilizacja - rozmowy / red. Agnieszka M. Caban. - Radom : Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt”, 2014. - 63 s. ; il

  430. Zagłada Sinti i Romów: katalog wystawy stałej w Państwowym Muzeum Auschwitz - Birkenau / hg. Rose Romani. - Oświęcim: Stowarzyszenie Romów w Polsce, 2003. - s. 323

  431. Zakrzewski Lech: Adaptacja społeczno-zawodowa Romów i ich integracja ze środowiskiem lokalnym na terenie woj. świętokrzyskiego: raport z badań problemu: „Mapa społeczna Romów w województwie świętokrzyskim 2001”. - Kielce: EPRD Biuro polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego, 2002. - 134 s.

  432. Zapomniani sąsiedzi: studia o Romach w Polsce i w Europie. - Kraków: Wyd. Nauk. UP, 2011. - s. 299

  433. Zatrzymane tabory : wyzwania edukacyjne Europy/ pod red. Jolanty Horyń. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, 2013. - s. 171

  434. Zbuntowany Anioł : projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, 2011. - 45 s.

  435. Zniknęły z dróg ostatnie tabory / red. Anna Makowska-Cieleń . - Gorzów Wielkopolski : Komitet Organizacyjny VII Międzynarodowych Spotkań „Romane Dyvesa”, 1995. - 23 s.

  436. Zwierzyniecka Karolina : Romskie Odrodzenie. W : Roma in Visegrad Countries : History, Culture, Social Integration, Social Work and Education / red. J. Balvin, Ł. Kwadrans, H. Kyuchukov. - Wrocław, 2013. - S. 451-462

  437. Żelazny Walter : Etniczność. Ład - konflikt - sprawiedliwość. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2004. - 260 s.

  438. Żuk Helena: Karty cygańskie: interpretacja, symbolika, wróżenie. - Białystok: Studio Astropsychologii, 2002. - 248 s.: il.  Fotografie, prezentacje , filmy:

  1. Bareh Droma : kaseta z muzyką romską [CDR/112/2014]
  2. Don Vasyl&Cygańskie Gwiazdy : gdy cyganie się radują. Vol.2. - Warszawa, 2010. - 1 CD [CDR/6/2015]
  3. Dolny Śląsk. Lud, jego zwyczaje, sposób życia, pieśni, muzyka i tańce...”. - Wrocław : Muzeum Etnograficzne, 2014. - 3 DVD
  4. Dzień Romów w Legnicy 21 kwietnia 2007. - 1 CD
  5. Dzieci : film dzieci romskie uczęszczające do świetlicy we Wrocławiu. - Wrocław : Romani Bacht, 2012. - 1 CD
  6. Inni - ale tacy sami / pod red. K. Wiercińskiej. - Legnica, 2011. - 1 CD
  7. Legniccy Romowie 2005 - 2008 (imprezy, wystawy w Legnicy i Legnickiej Bibliotece Publicznej).- 1 CD
  8. Legniccy Romowie 2009 (imprezy oraz archiwalne zdjęcia legnickich Romów). - 1 CD
  9. Legnicka Biblioteka Publiczna - 19 października 2005. - koncert zespołu romskiego. - 1 CD
  10. Letnia Szkoła Romska 2008. - 1 CD
  11. Letnia Szkoła Romska 2008 - Auschwitz. - 1 CD
  12. Muzykalnaja kolekcja ; kaseta z muzyką romską [CDR/127/2014]
  13. Nazywanie świata: odimienna metoda nauki czytania dr. Ireny Majchrzak. - Legionowo: Centrum Edukacyjne Nazywanie Świata, [2009]. - 1 CD-Rom
  14. Otwarcie Centrum Dokumentacji Romskiej 11 kwietnia 2007. - 1 CD
  15. Pawluśkiewicz Jan Kanty : Harfy Papuszy : soliści Gwendolin Bradley, Elżbieta Towarnicka, Bożena Zawiśkak-Dolny, Andrzej Biegun. Antologia. - Warszawa, 2013. - 1 CD [CDR/8/2015]
  16. Pawluśkiewicz Jan Kanty : Papusza [Wiersze Bronisławy Wajs z muzyką J.K.Pawluśkiewicza]. - Warszawa, [2013]. - 2 CD [CDR/7/2015]
  17. Publikacje na temat aktywizacji zawodowej Romów. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Uniwersytet Ekonomiczny, 2007.
   - 1 CD-Rom
  18. Romanse : rosyjskie i cygańskie : Woźnico, nie pędź koni : kaseta z muzyką romską [CDR 123/2014]
  19. Romskaja muzyka. Cz. 1, 2, 3 : kasety z muzyką romską [CDR 124, 125, 126/2014]
  20. Skąd przychodzimy, dokąd zmnierzamy (konkurs, prace konkursowe) 2008 ; fot. - 1 CD
  21. Taborem do Europy = Gypsy Caravans Europe - Band : [projekt: Partnerstwo dla aktywizacji zawodowej Romów poprzez narzędzia gospodarki społecznej] / Organizacja do Spraw Migracji, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce, Związek Romów Polskich. - b.m.: b.w., [2007]. - 1 CD-DVD
  22. Wiem, czytam, rozumiem: metoda nauki czytania dzieci romskich. - Warszawa: I SLO „Bednarska”, 2009. - 2 DVD
  23. Wystawa „Legniccy Romowie” K. Balawandera w LBP” 17 września 2007. - 1 CD
  24. Dziecięcy Festiwal Kultury Romskiej „Dwa Światy” 28 kwietnia 2008. - Legnica, 2008. - 1 CD
  25. Romowie : historia i kultura : wystawa sfinansowana przez Open Society Institute w Budapeszcie: [ film] / scenariusz i komentarz Adam Bartosz. - Tarnów : Muzeum Etnograficzne, 2006. - 1 DVD
  26. Zaczarowana skrzynka. Baśń cygańska. - Warszawa : Polskie Nagrania, 1976. - płyta analogowa
  27. Nauczanie historii Romów / Adam Bartosz (prezentacja). - 1 CD
  28. Kxetanes - Razem: Inicjatywa na rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Romów (projekt A0211d2). - Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008. - 1 CD
  29. Romowie skazani na zagładę : [film dokumentalny] / scen. i reż. Adam Sikora, Wiesław Gajda. - Oświęcim : Stowarzyszenie Romów w Polsce, 2009. - 1 DVD
  30. Romowie legniccy - stare fotografie. - Legnica, - 1 CD
  31. IX Letnia Szkoła Romska - Polanica Zdrój 2012. - 2 CD
  32. Don Hamlet - muzyka. - Wrocław. - Stowarzyszenie Romów. - 1 CD
  33. VII Letnia Szkoła Romska - Zakopane 1-15.07.2010. - 1 CD
  34. X Letnia Szkoła Romska - Karpacz 2013. - 3 CD
  35. Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Romów KXETANES-RAZEM. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008. - 1 DVD
  36. Działania równościowe na Dolnym Śląsku. - Wrocław: Fundacja Grejprfrut, 2012. - 1 CD
  37. Poszukiwania i archiwizacja wspomnień i muzyki Romów, [CD-audio], Pabianice: Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce, [2012] (płyta audio ze wspomnieniami)
  38. Cyrano, 2009. - 1 CD
  39. Tabor cygański : Urząd Miasta Legnica, 2007. - 1 CD
  40. Vanessa & Sorba : Sinti Jazz, Romane Gila. Muzuka cygańska. - Wrocław : Fundacja PROM, 2013. - 1 CD


  Czasopisma:

  1. Dialog Pheniben nr 1/ 1995; 1,3-4/ 1996
  2. Dialog Pheniben nr 1/ 2000
  3. Dialog Pheniben nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 / 2006
  4. Dialog Pheniben nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 / 2007
  5. Dialog Pheniben nr 5, 6/ 2008; 1, 2, 3, 4, 6/ 2009
  6. Cyganika, judaika, martyrologia: oferta antykwaryczna, Oświęcim, 1993
  7. Gadki z Chatki : pismo folkowe : tradycja muzyka świata i okolic nr 4-5/ 2007
  8. Judaika, cyganika, silesiana: oferta antykwaryczna, Oświęcim, 1994
  9. Kwartalnik Romski nr 1/1 (2010), nr 2/1 (2011), nr 15/4 (2014)
  10. Luludi Kvietok : ĉasopis pre najmensie romskie deti, 1992, nr 9
  11. Monitor Europejski nr 11 (53), 2008
  12. Pamięć.pl - Biuletyn IPN nr 3 (24)/ 2014
  13. Romano Atmo nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 / 2006
  14. Romano Atmo nr 1, 2, 3, 6 / 2007
  15. Romano Atmo nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 / 2008
  16. Romano Atmo nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 / 2009
  17. Romano Atmo nr 3, 4, 5, 6 / 2010
  18. Romano Atmo nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 / 2011
  19. Romano Atmo nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 / 2012
  20. Romano Atmo nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 / 2013
  21. Romano Atmo nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 / 2014
  22. Romano Atmo nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 / 2015
  23. Romano Atmo nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 / 2016
  24. Romano Centro nr 56 / 2007
  25. Romano Dyvesa : VIII Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich 16-18.08/1996
  26. Romano Dyvesa : IX Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich 15-17.08/1997
  27. Romano Dyvesa : X Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich 14-16.08/1998
  28. Romano Dyvesa : XII Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich 7-9.07/2000
  29. Romano Dyvesa : XIII Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich 6-8.07/2001
  30. Romano Dyvesa : XVI Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich 3-4.07/2004
  31. Romano Dyvesa : XVII Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich 8-10.07/2005
  32. Romano Dyvesa : XVIII Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich 30.06-2.07/2006
  33. Rrom Po Drom nr 0/ 1990
  34. Rrom Po Drom nr 3, 11, 12 / 1990
  35. Rrom Po Drom nr 1, 2-3, 4, 5, 6,7, 8-9, 10, 11, 12 / 1991
  36. Rrom Po Drom nr 2, 3, 4, 5, 7-8, 9-10, 11 / 1992
  37. Rrom Po Drom nr 1, 2-3, 4, 5-6, 7, 8, 9-10, 11 / 1993, 12-1 / 1993 / 94
  38. Rrom Po Drom nr 2-3, 4, 5, 6-7, 8-9, 10-11, 12 / 1994, 1994 / 1995 [oprawne]
  39. Rrom Po Drom nr 2, 3-4, 5-6, 7-8, 11-12 / 1995
  40. Rrom Po Drom nr 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 11, 12 / 1996, 1996 / 1997 [oprawne]
  41. Rrom Po Drom nr 1, 2-3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10 / 1997
  42. Rrom Po Drom nr 1-2, 3, 4-5, 6, 7, 8, 9-10, 11, 12 / 1998
  43. Rrom Po Drom nr 1-2, 3, 4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 / 1999
  44. Rrom Po Drom nr 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 / 2000
  45. Rrom Po Drom nr 4, 5, 6-7, 8, 10-11 / 2001
  46. Rrom Po Drom nr 4-5, 6-7, 8, 9-10, 11, 12 / 2002
  47. Rrom Po Drom nr 1-2, 3-4, 5, 6-7, 8, 9-10, 11 / 2003
  48. Rrom Po Drom nr 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 / 2004
  49. Rrom Po Drom nr 3-4, 5-6, 9-10, 11-12 / 2005
  50. Rrom Po Drom nr 4-5, 6-7, 8, 9, 10, 11, 12 / 2006
  51. Rrom Po Drom nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 / 2007
  52. TABORESKA: popularny magazyn cygański nr 1, 2 / 1991
  53. Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem : Biuletyn nr 13, Warszawa, 1992
  54. Wersja nr 8 - 1998
  55. Wersja nr 10 - 1999
  56. Szkice Legnickie T. 21 (2000)
  57. Szkice Legnickie T. 25 (2004)
  58. Języki Obce w Szkole nr 6 / 2001 [numer specjalny]
  59. Przemyski Przegląd Kulturalny nr 2(9) / 2008


  Prace dyplomowe, licencjackie, magisterskie, zaliczeniowe:

  1. Mitkiewicz Wirginia : Rodzina i szkoła w opinii dzieci i młodzieży cygańskiej : praca magisterska oprac. pod kierunkiem doc. dr. hab. Władysława Misiaka. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 1990. - 95 s.
  2. Łój Maria : Realizacja rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w zakresie edukacji na przykładzie wybranych szkół wrocławskich : prac dyplomowa oprac. pod kierunkiem dr Hanny Jastrzębskiej. - Wrocław, 2007. - 42 s.
  3. Wolska Justyna : Środowiskowe przyczyny niepowodzeń szkolnych dzieci cygańskich : praca magisterska oprac. pod kierunkiem doc. dr hab. Władysława Misiaka . - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 1985. - 88 s.
  4. Jazowiecki Kamil : System wartości wśród dzieci i młodzieży z rodzin romskich (na przykładzie legnickiej mniejszości romskiej) : praca dyplomowa licencjacka oprac. pod kierunkiem prof. dr. hab. Kazimierza Bobowskiego. - Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska, 2006. - 71 s.


  Centrum Dokumentacji Romskiej Legnickiej Biblioteki Publicznej
  ul. Piastowska 22, 59-220 Legnica
  tel. 76 722 60 22; e-mail:

  Centrum jest czynne: w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 10.00-19.00,
  w sobotę w godz. 9.00-15.00,
  w środy, niedziele i święta - nieczynne

Opracowała: Jolanta Kaszewska

Uaktualniono: 31.12.2016 r.
| STRONA GŁÓWNA | FILIE i DZIAŁY |
Legnicka Biblioteka Publiczna
© 1999-2017 | Osoby publikujące: Radosław Miśta, Halina Kaźmierczak