Logo LBP - projekt: Maria Król  
Witamy 29 czerwca 2016 r. Imieniny dziś obchodzą: Benita, Piotr, Paweł - wyślij kartkę
 
 
 
 
DANE OGÓLNE
 
Fotokronika
 
FILIE i DZIAŁY
GALERIA „LOŻA”
AMICUS LIBRORUM
 
BIBLIOGRAFIA REGIONALNA
 
Związki i stowarzyszenia
BIBLIOTEKI w POWIECIE
 
 
 
Biblioteka na Facebooku

Biblioteka na NK

Biblioteka na Twitterze
 
P A R T N E R Z Y
 
Cała Polska Czyta Dzieciom
 
Legnica w internecie
 
Dla dzieci w internecie
 
Informator dla dzieci i rodziców
 
Serwis Turystyczny Oczy Regionu
 
Kurier Legnicki
 
Konkrety
 
Kultura Na Widoku
 
 
INFORMACJE
Lodołamacze 2012
Lodołamacze 2012

Współpraca
Legnickiej Biblioteki Publicznej

z Instytutem Pamięci Narodowej
Zadania zrealizowane ze środków Ministerstwa Kultury w ramach programu operacyjnego

„Rozwój infrastruktury kultury
i szkolnictwa artystycznego
oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą”


 

 
NOWOŚCI Z OSTATNICH 30 DNI - W KATALOGU ON-LINE

IMPREZY

A K T U A L N O Ś C IW A K A C J E Z K S I Ą Ż K Ą 2 0 1 6
- w okresie wakacyjnym wszystkie filie LBP przygotowują bloki imprez
kulturalno-oświatowych


Protokół
z postępowania dla zamówienia publicznego o wartości kwoty szacunkowej netto wyrażonej w złotych do 30.000 euro


1. ZAMAWIAJĄCY:
Legnicka Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 22, 59-220 Legnica tel. 76 722-60-21,
fax. 76 722-39-67, e-mail: sekretariat@biblioteka.legnica.eu; www.biblioteka.legnica.eu;
NIP 691-20-65-073, Regon 390705385.

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Dostawa księgozbioru do Legnickiej Biblioteki Publicznej.

3. FORMA ZAPYTANIA:
e-mail, strona internetowa Zamawiającego, tablica ogłoszeń w LBP
Forma odpowiedzi: e-mail, oferty na piśmie.

4. Wymagany termin realizacji: do 19.07.2016 r.


szczegóły »»

Legnica, 29 czerwca 2016


UWAGA CZYTELNICY!
Zmiana godzin udostępniania działów i placówek LBP
w miesiącach wakacyjnych (1 lipca-31 sierpnia 2016 r.)
.
szczegóły»»


U W A G A !
INTROLIGATORNIA NIECZYNNA DO ODWOŁANIA
U W A G A !
WSTĘP NA WSZYSTKIE IMPREZY ORAZ ZAJĘCIA ORGANIZOWANE PRZEZ LEGNICKĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ
JEST BEZPŁATNY /WOLNY/ JEŚLI NIE ZAZNACZONO INACZEJ
. . . . . . . . : : : : : : : : SPOTKANIA - SESJE - PROMOCJE - WARSZTATY : : : : : : : : . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . : : : : : : : : : : W Y S T A W Y : : : : : : : : : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 maja-30 czerwca 2016r.
„Arkady Fiedler - Madagaskar 1937-1938”

Otwarcie wystawy: 17 maja (wtorek), godz. 17.00
Miejsce: Galeria LOŻA, ul. Piastowska 22

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . : : : : : : : : : : K O N K U R S Y : : : : : : : : : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . : : : : : : : : : : P O Z O S T A Ł E : : : : : : : : : : . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Komunikat
dot. opłaty internetowej we wszystkich placówkach, które umożliwiają czytelnikom korzystanie ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu oraz innych opłat


A R C H I W U M


Legnicka Biblioteka Publiczna
-   istnieje od 1946 roku;
-   w jej skład wchodzą: Czytelnia Naukowa, Wypożyczalnia dla Dorosłych, Ekobiblioteka,
    Filia Zbiorów Muzycznych i Specjalnych, 2 filie dziecięco-młodzieżowe i 11 filii ogólnych,
    Dział Informacyjno-Bibliograficzny i inne
;
-   rocznie obsługuje ponad 30 tysięcy czytelników;
-   wypożycza na zewnątrz ponad 700 tysięcy książek oraz 33 tysiące czasopism;
-   udostępnia na miejscu ponad 170 tysięcy książek i czasopism;
-   ponad 2 tysiące osób uczestniczy w imprezach popularyzujących książkę i czytelnictwo.

Zapraszamy do naszych placówek i korzystania z:
-   Katalogu zbiorów on-line (Dolnośląski Zasób Biblioteczny);
-   Katalogu Centralnego;
-   informacji o bieżących imprezach;
-   wypożyczeń czasopism do domu;
-   „książki na telefon” dla osób starszych i niepełnosprawnych;
-   katalogów i kartotek;
-   stanowisk internetowych;
-   kiermaszu książek „za 1 zł”;
-   kół zainteresowań.


Legnica w internecie
 
 
 
 
 
 
 
 


 

NA SKRÓTY:
 


Legnicka Biblioteka Publiczna
© 1999-2016 |
54.158.238.70