Witamy 29 czerwca 2017 r. Imieniny dziś obchodzą: Benita, Piotr, Paweł - wyślij kartkę
 
 
 
 
DANE OGÓLNE
 
Fotokronika
 
FILIE i DZIAŁY
GALERIA „LOŻA”
AMICUS LIBRORUM
 
BIBLIOGRAFIA REGIONALNA
 
Związki i stowarzyszenia
BIBLIOTEKI w POWIECIE
 
 
 
Biblioteka na Facebooku

Biblioteka na NK

Biblioteka na Twitterze
 
P A R T N E R Z Y
 
Cała Polska Czyta Dzieciom
 
Legnica w internecie
 
Dla dzieci w internecie
 
Informator dla dzieci i rodziców
 
Serwis Turystyczny Oczy Regionu
 
Kurier Legnicki
 
Kultura Na Widoku
 
 
INFORMACJE
Lodołamacze 2012
Lodołamacze 2012

Współpraca
Legnickiej Biblioteki Publicznej

z Instytutem Pamięci Narodowej
Zadania zrealizowane ze środków Ministerstwa Kultury w ramach programu operacyjnego

„Rozwój infrastruktury kultury
i szkolnictwa artystycznego
oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą”


 

 
NOWOŚCI Z OSTATNICH 30 DNI - W KATALOGU ON-LINE

IMPREZY

A K T U A L N O Ś C I

- w okresie wakacyjnym wszystkie filie LBP przygotowują bloki imprez
kulturalno-oświatowych dla dzieci i młodzieży pozostających w mieście podczas wakacjiZAPYTANIE OFERTOWE

dla zadania pn. Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22. Etap I - rewaloryzacja
na wykonanie tablicy informacyjnej

Zamówienie poniżej 30.000 euro netto (art. 4 pkt 8 Ustawy) nie objęte przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r. z póź. zm.), prowadzone zgodnie z Regulaminem gospodarowania środkami o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro netto.


szczegóły »»

Legnica, 22 czerwca 2017


. . . . . . . . : : : : : : : : SPOTKANIA - SESJE - PROMOCJE - WARSZTATY : : : : : : : : . . . . . . . .


U W A G A !
WSTĘP NA WSZYSTKIE IMPREZY ORAZ ZAJĘCIA ORGANIZOWANE PRZEZ LEGNICKĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ
JEST BEZPŁATNY /WOLNY/ JEŚLI NIE ZAZNACZONO INACZEJ
Cała Polska Czyta Dzieciom Biblioteka Przyjazna Maluchom Zbiory polecane w bież±cym miesi±cu Biblioteka muzyczna gromadzi instrumenty!!!


29 czerwca 2017 r., godz. 15.30
Spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki
Miejsce: Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 1 LBP, ul. W. Łukasińskiego 30

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . : : : : : : : : : : W Y S T A W Y : : : : : : : : : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 maja-30 czerwca 2017 r.
„Jan Paweł II w Legnicy”
– wystawa ze zbiorów Dokumentów Życia Społecznego Legnickiej Biblioteki Publicznej

Miejsce: Galeria „LOŻA”, ul. Piastowska 22

Zestawienie bibliograficzne - artykuły prasowe dot. wizyty
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . : : : : : : : : : : K O N K U R S Y : : : : : : : : : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . : : : : : : : : : : O G Ł O S Z E N I A : : : : : : : : : : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
U W A G A !
Z DNIEM 01.01.2017 r. WE WSZYSTKICH PLACÓWKACH I DZIAŁACH LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ KORZYSTANIE ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH Z DOSTĘPEM DO INTERNETU JEST BEZPŁATNE
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dla zadania pn. Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22. Etap I - rewaloryzacja


szczegóły »»

Legnica, 19 czerwca 2017
>
UWAGA CZYTELNICY !
W dniach 5-30.06.2017 r. Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 2 (ul. Pomorska 56)
będzie nieczynna z powodu skontrum
(okresowa kontrola księgozbioru).
Przepraszamy za utrudnienia.
UWAGA CZYTELNICY!
Zmiana godzin udostępniania działów i placówek LBP
w miesiącach wakacyjnych (3 lipca-31 sierpnia 2017 r.)
.
Przepraszamy za utrudnienia
szczegóły »»


A R C H I W U M


Legnicka Biblioteka Publiczna
-   istnieje od 1946 roku;
-   w jej skład wchodzą: Czytelnia Naukowa, Wypożyczalnia dla Dorosłych, Ekobiblioteka,
    Filia Zbiorów Muzycznych i Specjalnych, 2 filie dziecięco-młodzieżowe i 11 filii ogólnych,
    Dział Informacyjno-Bibliograficzny i inne
;
-   rocznie obsługuje ponad 30 tysięcy czytelników;
-   wypożycza na zewnątrz ponad 700 tysięcy książek oraz 33 tysiące czasopism;
-   udostępnia na miejscu ponad 170 tysięcy książek i czasopism;
-   ponad 2 tysiące osób uczestniczy w imprezach popularyzujących książkę i czytelnictwo.

Zapraszamy do naszych placówek i korzystania z:
-   Katalogu zbiorów on-line (Dolnośląski Zasób Biblioteczny);
-   Katalogu Centralnego;
-   informacji o bieżących imprezach;
-   wypożyczeń czasopism do domu;
-   „książki na telefon” dla osób starszych i niepełnosprawnych;
-   katalogów i kartotek;
-   stanowisk internetowych;
-   kiermaszu książek „za 1 zł”;
-   kół zainteresowań.


Legnica w internecie
 
 
 
 
 
 
 
 

NA SKRÓTY:


Legnicka Biblioteka Publiczna
© 1999-2017 | Osoby publikujące: Radosław Miśta, Halina Kaźmierczak
54.80.175.56